Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0019-0001

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Wpływ warunków prądowych na właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych Zn-Ni+Ni

Autorzy Wykpis, K.  Popczyk, M.  Budniok, A.  Łągiewka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of current density on properties of Zn-Ni+Ni electrolytic composite coatings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15-30 mAźcm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania strukturalne powłok Zn-Ni+Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono dla powłok Zn-Ni+Ni poddanych obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Wykazano możliwość zabudowania proszku niklu z kąpieli zawiesinowej do osnowy stopowej Zn-Ni, podczas galwanostatycznego osadzania. Stwierdzono, że morfologia powierzchni, skład chemiczny i fazowy otrzymanych powłok kompozytowych zależą od gęstości prądu osadzania. Ze wzrostem gęstości prądu wzrasta ilość zabudowanego proszku niklu do osnowy Zn-Ni a tym samym rozwinięcie powierzchni powłok Zn-Ni+Ni. Zawierają one od około 26 do 47% at. niklu. Optymalna gęstość prądu osadzania powłok Zn-Ni+Ni, ze względu na odporność korozyjną, wynosi j = 25 mAźcm-2. Odporność korozyjna powłok otrzymanych w takich warunkach prądowych jest porównywalna z odpornością metalicznego kadmu.
EN The Zn-Ni+Ni coatings were obtained under galvanostatic conditions at the current density j = 15-30 mAźcm-2. The influence of current density of deposition on the surface morphology, phase and surface chemical composition and the corrosion resistance of obtained coatings, was investigated. Structural investigations were performed by the X-ray diffraction (XRD) method. The micrographs of surface of deposited coatings and surface chemical composition were studied using a scanning electron microscope (JEOL JSM-6480). Corrosion resistance tests were conducted for Zn-Ni+Ni coatings after thermal treatment in argon atmosphere. On the basis on this research, the possibility of incorporation of Ni powder from a suspension bath into the Zn-Ni alloys matrix during galvanostatic deposition, was exhibited. It was stated that surface morphology, chemical and phase composition of obtained coatings are depend on current density of deposition. The Ni content incorporated into Zn-Ni alloy matrix and simultaneously surface development of Zn-Ni+Ni coatings increase with increase in current density. These coatings contain from about 26 to 47% at. of nickel. The optimal current density of Zn-Ni+Ni coatings for the sake of corrosion resistance, is found to be j = 25 mAźcm-2. The corrosion resistance of Zn-Ni+Ni coatings deposited under the current condition is comparable to metallic cadmium one.
Słowa kluczowe
PL powłoki kompozytowe   elektroosadzanie   powłoki Zn-Ni+Ni   odporność korozyjna   obróbka cieplna  
EN composite coatings   electrodeposition   Zn-Ni+Ni coatings   corrosion resistance   thermal treatment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2010
Tom nr 2
Strony 34--37
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Wykpis, K.
autor Popczyk, M.
autor Budniok, A.
autor Łągiewka, E.
Bibliografia
1. P. Ganesan, S.P. Kumaraguru, B. N. Popov, Surf. Coat. Techn., 201 (2007) 7896.
2. R. Fratesi, G. Roventi, Surf. Coat. Techn., 82 (1996) 158.
3. M. Gavrila, J. P. Millet, H. Mazille, D. Marchandise, J. M.Cuntz, Surf. Coat. Techn., 123 (2000) 164.
4. J.B. Bajat, V.B. Mišković-Stankoviś, M.D. Maksimović, D. M. Dražić, S. Zec, Electrochem. Acta., 47 (2002) 4101.
5. M.E. Soares, C.A.C. Souza, S.E. Kuri, Surf. Coat. Techn., 201, 6 (2006) 2953.
6. A. Petrauskas, L. Grincevičienė, A. Češūnienė, R. Juškėnas, Electrochem. Acta, 50 (2005) 1189.
7. M. Gavrila, J.P. Millet, H. Mazille, D. Marchandise, J.M. Cuntz, Surf. Coat. Techn., 123 (2000) 164.
8. K. Wykpis, A. Budniok, E. Łągiewka, Ochr. przed Koroz., 52, 9 (2009) 359.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0019-0001
Identyfikatory