Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0021

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Uwarunkowania współspalania węgla i biomasy

Autorzy Hycnal, J.J.  Górski, M. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Conditions of co-combustion of coal and biomass
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Możliwości stosowania biomasy jako źródła energii cieplnej jest znane i w znacznym zakresie realizowane. Współspalanie węgla z biomasą stanowi natomiast nie w pełni rozeznany proces. Ze względu na różnice poszczególnych rodzajów palenisk, występują zróżnicowane warunki spalania i wymagania na paliwa. Generalnie, bezpośrednie zastępowanie paliw węglowych paliwami alternatywnymi (w tym, biomasą) prowadzi do spadku sprawności urządzeń energetycznych. Poprzez odpowiedni dobór ilościowy i jakościowy biomasy, współspalanie z węglem, przynosi szereg pozytywnych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Z jednej strony, można racjonalnie wykorzystać odpady biomasy i/lub zagospodarować nieużytki rolne i tereny zdegradowane dla pozyskania biomasy, z drugiej strony wytwarzanie energii cieplnej przy udziale biomasy zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska, ponadto może przynosić dodatkowe zyski. Trwałe wdrożenie współspalania węgla z biomasa wymaga rozwiązania szeregu problemów organizacyjnych, technologicznych i technicznych, a szczególnie ekonomicznych.
EN The possibility of application of the biomass as source of thermal energy is known and effected within an extended scope. The co-combustion of coal and biomass is however a not completely recognised process. Taking into account the differences of particular types of furnaces there are different conditions of combustion and requirements for fuels. In general the direct replacement of coal fuels with alternative fuels (including biomass) leads to decrease of efficiency of power industry plants. Suitable quantitative and qualitative selection of biomass for co-combustion with coal brings several positive ecological and economic results. On one hand one can utilise reasonably the wastes of biomass and/or utilise the barren lands and degraded areas for the acquirement of biomass, on the other hand the production of thermal energy involving the biomass decreases the emission of pollution to environment and can bring additional profits. The permanent implementation of the co-combustion of coal with biomass requires the solution of several organisational, technological and technical problems and in particular the economic ones.
Słowa kluczowe
PL biomasa   mieszaniny węgla z biomasą   spalanie węgla z biomasą  
EN biomass   mixtures of coal with biomass   combustion of coal with biomass  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2003
Tom T. 6, spec. [2]
Strony 309--320
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il.
Twórcy
autor Hycnal, J.J.
autor Górski, M.
  • Instytut Rozwoju Śląska, Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0021
Identyfikatory