Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0014

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Zagadnienia importu paliw u progu XXI stulecia

Autorzy Gilecki, R. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN Issues of the fuel imports at the beginning of 21st century
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia główne fakty i problemy dotyczące importu najważniejszych paliw do Polski. Wśród tych faktów i problemów szczegółowo omówiono: - w zakresie węgla kamiennego - opłacalność importu, uwarunkowania transportowe oraz problem kontyngentowej ochrony producentów krajowych, - w zakresie ropy naftowej i produktów naftowych - konieczność importu ropy i części paliw gotowych, strukturę produktową i geograficzną importu, opłacalność importu produktów, - w zakresie gazu ziemnego - problemy zawartych i negocjowanych kontraktów długoterminowych, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia. Artykuł zawiera informacje statystyczne o wielkościach i strukturach importu, porównania cen nośników importowanych z krajowymi oraz szerszą dyskusję uwarunkowań związanych z importem paliw do Polski.
EN The paper presents the main facts and issues concerning imports of the most important fuels to Poland. Among the facts and problems the following are described in detail: -concerning hard coal - economics of imports, transport issues and the problem of protection of domestic coal producers, - concerning crude oil and oil products - necessity of importing crude oil and selected fuels, product structure and geographical structure of imports, economics of product imports, - concerning natural gas - issues of signed and negotiated long-term contracts, diversification of supply sources. The paper presents statistical information on the import quantities and structures, price comparisons between imported and domestic fuels as well as wider discussion of the issues connected with imports of fuels to Poland.
Słowa kluczowe
PL import paliw   węgiel kamienny   ropa naftowa   gaz ziemny   ceny paliw  
EN import of fuels   hard coal   crude oil   natural gas   prices of fuels  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2003
Tom T. 6, spec. [2]
Strony 225--239
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Gilecki, R.
  • Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB5-0006-0014
Identyfikatory