Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0055-0021

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce

Autorzy Żaba-Nieroda, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Environment protection requirements and electric energy prices in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dostosowania się polskich elektrowni do rygorystycznych wymogów ochrony środowiska powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów. W sposób szczególny zaostrzone normy środowiskowe dotyczą dużych źródeł spalania paliw. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne jest modernizacja i budowa nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych i kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W sposób szczególny będzie to miało odzwierciedlanie w spadku udziału w rynku, wzroście kosztów wytwarzania energii i wzroście cen energii elektrycznej.
EN Adaptation of the Polish power plants to rigorous requirements of the environment protection causes the necessity of bearing significant costs. Especially the more demanding environment standards concern large sources of fuel combustion. On account of the necessity of ensuring the country power engineering safety the modernisation of the existing power plants and building the new ones is necessary. Such situation causes an increase of the investment costs as well as the electric energy production costs. This will be reflected by a market share decrease and by the energy production costs and prices increase.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   ochrona środowiska   energetyka   energia   energia elektryczna  
EN founding   environment protection   energy   electric energy  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2011
Tom Vol. 61, nr 3-4
Strony 122--126
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Żaba-Nieroda, R.
  • Katedra Zarządzania, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
1. BERBEKA J., BERBEKA K.: Analiza zmian obciążeń budżetów domowych z tytułu wdrożenia dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE, Biuletyn URE, nr 4, 2003
2. Komunikat Prezesa URE 6/2008 w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym, Warszawa, 6 marca 2008
3. MICHALSKI E.: Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
5. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE, „Biuletyn URE”, nr 3, 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0055-0021
Identyfikatory