PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problem rentowności krajowych kopalń węgla kamiennego w świetle zasad stanowienia cen i liczenia kosztów w Unii Europejskiej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Profitability of domestic hard coal mines in the light of pricing rules and cost calculation schemes in the European Union
Konferencja
Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono stan przygotowań polskiego górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania według zasad Unii Europejskiej. Zdaniem autora występuje bardzo duże opóźnienie prac dostosowawczych. Skutkować to może katastrofą poszczególnych kopalń (spółek). W pracy przedstawiono problem oceny rentowności kopalń. Stwierdzono, że dotychczasowe kryteria oceny oparte są na błędnych przesłankach. Zaprezentowano, zadaniem autora, właściwe podejście do problemu rentowności kopalń. Podano sposób określania cen węgla i liczenia kosztów jego pozyskania. Informacje oparto o dokumenty unijne. Stwierdzono konieczność opracowania rankingów kopalń w oparciu o prognozowaną ich rentowność. Pokazano możliwość wykorzystania rankingów w pracach rządu przy przygotowywaniu państwowych planów dostępu do zasobów i zamykania kopalń.
EN
The paper presents the state of preparation of Polish mining industry to functioning in compliance with European Union rules. According to the author's opinion there exist a very big delay in adjusting works. In consequence it may lead to collapse of coal mines and coal companies functioning. The problem of coal mines profitability evaluation is shown in the paper. It is stated that the criteria used now are based on wrong assumptions. The proper, in the author's opinion., way of thinking about coal mines profitability is presented. The methods of coal pricing as well as coal production cost calculation are given. These methods are based on the EU documents. The necessity of ranking coal mines basing on they future profitability is also stated. The possibility of taking advantage of those rankings by government in the area of preparation the national plans of accessing coal reserves and reduction of activity is shown.
Rocznik
Strony
23--36
Opis fizyczny
bibliogr. 33 poz.
Twórcy
autor
 • Instytu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Kraków
Bibliografia
 • [1] Praca zbiorowa pod redakcją Blaschke W., Ney R., 1998 - Formuły cenowe węgla kamiennego zmodyfikowane do wymogów sprawozdawczości Unii Europejskiej. Studia Rozprawy Monografie nr 57. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 • [2] BLASCHKE W., 1999 — Zarys problemu kontowania kosztów w przemyśle węglowym w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Mat. Szkoty Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i konferencje nr 36, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 131-140.
 • [3] MOKRZYCKI E., 1999 — Struktura produkcji energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej iw Polsce w latach 1990-1995. XIII Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej". Zakopane, 17-20 października, Sympozja i Konferencje nr 39, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 299-307.
 • [4] BLASCHKE W., OZGA-BLASCHKE U., 2000 — Funkcjonowanie kompleksu górniczo-koksowniczego w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej i cen hipotetycznego importu węgla koksowego do Polski. KARBO nr 7/2000, ss. 223-227.
 • [5] BLASCHKE W., 2000 — Dostosowanie formuł sprzedażnych węgla kamiennego energetycznego do wymogów sprawozdawczości Unii Europejskiej. XIV Kont'. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej". Zakopane, 5-8 listopada, Sympozja i Konferencje nr 46, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 115-122.
 • [6] OZGA-BLASCHKE U., 2000 — Ceny węgla koksowego w świetle przepisów pomocowych dla górnictwa Unii Europejskiej. XIV Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej". Zakopane, 5-8 listopada, Sympozja i Konferencje nr 46, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 123-130.
 • [7] LORENZ U., 2000 — Ceny węgla energetycznego w świetle przepisów pomocowych dla górnictwa Unii Europejskiej. XIV Kont'. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej", Zakopane, 5-8 listopada, Sympozja i Konferencje nr 46, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 131-144.
 • [8] GRUDZIŃSKI Z., 2000 — Rynek dostaw węgla energetycznego z importu do energetyki w Unii Europejskiej. XIV Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej". Zakopane, 5-8 listopada, Sympozja i Konferencje nr 46, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 145-158.
 • [9] BLASCHKE W., 2000 — Problem cen i kosztów węgla kamiennego w świetle wymogów sprawozdawczości Unii Europejskiej. X Międzynarodowa Kont'. z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi". Mąchocice—Ameliówka, 14-16 listopada, Sympozja i Konferencje nr 47, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 17-24.
 • [10] GRUDZIŃSKI Z., 2000— Węgiel energetyczny z importu na rynkach krajów Unii Europejskiej. Przeg. Górn. nr 11, ss. 10-17. [11] LORENz U., 2000 — Parytet importowy węgla kamiennego energetycznego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 82, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • [12] OZGA-BLASCHKE U., 2001 — Parytet importowy węgla koksowego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 100, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • [13] LORENZ U., 2001 — Ceny węgla energetycznego w imporcie do krajów Unii Europejskiej oraz w hipotetycznym imporcie do Polski — porównanie parytetów importowych. Przeg. Górn. nr 1, ss. 17-25.
 • [14] BLASCHKE W., 2001 —Uwarunkowania i sposoby ustalania poziomu cen węgla kamiennego u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. IV Seminarium systemu Zbyt Węgla. Wyd. COIG, Ustroń.
 • [15] GRUDZIŃSKI Z., 2001 — Zależność cen od jakości węgla energetycznego importowanego przez elektroenergetykę w Unii Europejskiej. Koff. Nauk. nt. Paliwa i energia dziś i jutro 2001, Kraków, 12-13 czerwca, Wyd. IGSMiE PAN, ss. 145-152.
 • [16] BLASCHKE W., BORKOWSKI Z., 2002 — Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w świetle nowej regulacji Rady Unii Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla przemysłu węglowego po wy- gaśnięciu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. XVI Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Zakopane, 6-9 października, Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 71-83.
 • [17] GRUDZIŃSKI Z., 2002 — Wskaźnik cen węgla energetycznego dla rynku europejskiego. XVI Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Zakopane, 6-9 października, Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 267-277.
 • [18] BLASCHKE S.A., GRUDZIŃSKI Z., RŻANY J., 2002 — Szacunek nieuzyskanych wpływów ze sprzedaży węgla kamiennego energetycznego po cenach niższych od cen parytetu importowego. XVI Konf. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Zakopane, 6-9 października, Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 299-239.
 • [19] LORENZ U., 2002 — Koszt importowanego węgla energetycznego na poziomie DDP w portach polskich i w wybranych elektrowniach i elektrociepłowniach. XVI Koff. z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Zakopane, 6-9 października, Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 241-252.
 • [20] OZGA-BLASCHKE U., 2002 — Kalkulacja kosztów importu węgla koksowego na poziomie DDP w portach polskich i wybranych koksowniach. XVI Kor& z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Zakopane, 6-9 października, Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 253-265.
 • [21] BLASCHKE W., 2002 — Przepisy pomocowe dla górnictwa w Unii Europejskiej a reforma górnictwa węgla kamiennego. Konf. Nauk. „Górnictwo 2002", 8 listopada, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 21-34.
 • [22] BLASCHKE W., 2002 — Problemy dostosowania polskiego górnictwa węgla kamiennego do zasad regulacji Rady Unii Europejskiej. Mat. na V Górnicze Forum Dyskusyjne nt. „Problemy krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej". Katowice listopad 2002, Wyd. „Przegląd Górniczy" oraz Zarząd Główny SITG. Katowice, ss. 35-57.
 • [23] BLASCHKE W., 2002 — Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej — szanse i zagrożenia dla kopalni „Bogdanka". Mat. Koff. nt. „XX lat wydobycia węgla kamiennego w kopalni „Bogdanka". Nalęczów listopad 2002, Wyd. Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A., ss. 25-32.
 • [24] GRUDZIŃSKI Z., 2002 — Ceny podstawowych surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych w 2001 roku. Polityka Energetyczna. Tom V, zeszyt 1, ss. 43-51.
 • [25] LORENZ U., 2002 — Import węgla energetycznego do wybranych użytkowników — oszacowanie kosztów. Polityka Energetyczna. Tom V, zeszyt 2, ss. 47-59.
 • [26] OZGA-BLASCHKE U., 2002 — Oszacowanie kosztów importu węgla koksowego do Polski. Polityka Energetyczna. Tom V, zeszyt 2, ss. 61-73.
 • [27] BLASCHKE W., 2003 — Wybrane problemy funkcjonowania krajowego górnictwa węgla kamiennego wymagające rozwiązania w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Biblioteka Szkoty Eksploatacji Podziemnej. Seria wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 43-53.
 • [28] BLASCHKE W., BORKOWSKI Z., 2003 — Pomoc państwa dla przemysłu węglowego w Unii Europejskiej po wygaśnięciu Traktatu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Biblioteka Szkoty Eksploatacji Podziemnej. Seria wykłady nr 26, Seminarium nt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 63-72.
 • [29] BLASCHKE W., 2003 — Problem stanowienia cen węgla kamiennego w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (UE). Biblioteka Szkoty Eksploatacji Podziemnej. Seria wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 165-174.
 • [30] LORENZ U., OZGA-BLASCHKE U., GRUDZIŃSKI Z., 2003 — Wpływ cen węgla na międzynarodowych rynkach na ceny węgla produkowanego w krajach Wspólnoty Europejskiej. Biblioteka Szkoty Eksploatacji Podziemnej. Seria wykłady nr 26. Seminarium nt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 175-189.
 • [31] BLASCHKE S.A., GRUDZIŃSKI Z., RŻANY J., 2003— Szacunek nieuzyskanych wpływów ze sprzedaży miałów węgla energetycznego po cenach niższych od cen parytetu importowego. Przeg. Górn. nr 5/2003.
 • [32] BLASCHKE W., 2003 — Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. XII Konf. z cyklu: „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi", Zakopane 17-19 września, Sympozja i Konferencje nr 60, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • [33] BLASCHKE W., 2003 — Ocena Programu Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 pod kątem przepisów pomocowych Unii Europejskiej. XVII Konf. z cyklu: „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej", Zakopane, 6-8 października, Polityka energetyczna t. VI, z. specjalny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0058
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.