Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0057

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Elektroenergetyka europejska XXI wieku na tle bilansu surowców energetycznych

Autorzy Chwaszczewski, S. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Warianty tytułu
EN European electricity supply system of XXI century and balance of its energy sources
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały przeanalizowane opcje rozwoju elektroenergetyki w krajach europejskich po wycofaniu z eksploatacji znacznej liczby bloków energetycznych zbudowanych w latach 1950-1980. Podejmowane w latach 2010-2030 decyzje wyboru surowców energetycznych dla nowo budowanych elektrowni będą rzutować na perspektywę bezpieczeństwa energetycznego tych krajów, cen energii elektrycznej oraz na stan środowiska przez następne 40-50 lat. Przeanalizowane zostaną scenariusze wykorzystania w elektroenergetyce paliw stałych, gazu, paliwa jądrowego oraz energii odnawialnej, z uwzględnieniem perspektyw cenowych tych surowców, ich dostępności oraz konsekwencji środowiskowych. Przedstawiono konsekwencje sugerowanej w wielu analizach rezygnacji z energetyki jądrowej. Na tym tle zostaną przeanalizowane uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce. Analizy przeprowadzono przy założeniu rozwoju gospodarczego kraju umożliwiającego osiągnięcie w perspektywie kilkudziesięciu lat średniego poziomu PKB/Ma Unii Europejskiej.
EN In the presented work, the options of electricity system development in European countries are analysed assuming that considerable number of electric energy sources, erected in 1950-1980, has been shut down. The decisions on the choice of energy sources for newly constructed power stations will determine the safety of energy supply, prices of electricity and environmental conditions in European countries for the next 40- 50 years. Coal, gas, nuclear and renewable energy sources were considered with regard to prices, availability and environmental impact. The consequences of resignation from nuclear power in Europe are also presented. On this background, conditions of electricity supply system in Poland were analysed. The analyses were performed on the assumption that in the perspective of 40-50 years Polish economy will reach the medium level of EC countries.
Słowa kluczowe
PL elektroenergetyka   energia elektryczna   energia jądrowa   energochłonność   PKB  
EN electricity supply system   electric energy   nuclear energy   energy consumption of GDP  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2003
Tom T. 6, spec. [2]
Strony 9--22
Opis fizyczny bibligr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Chwaszczewski, S.
  • Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0030-0057
Identyfikatory