PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

XXIII Kongres Techników Polskich

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
XXIII Congress of the Polish Technicians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwszy raz w historii Kongresów Techników Polskich, ten XXIII KTP odbywał się w dwóch sesjach. W grudniu 2001 roku sesją inauguracyjną rozpoczęły się obrady tego Kongresu w Domu Technika w Warszawie, a sesja zamykająca odbyła się w dniu 18. czerwca 2002 roku w trakcie trwania 74. Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Przez pierwsze półrocze 2002 roku odbywały się liczne imprezy, spotkania, konferencje, seminaria naukowe, sesje, debaty i dyskusje, mające na celu zebranie wniosków do rozpatrzenia w czasie sesji zamykającej. W imprezach tych uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy, inżynierowie, technicy, ekonomiści, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, reprezentanci władz państwowych i parlamentarzyści, a także zaproszeni zagraniczni goście ze środowisk inżynierskich, przedstawiciele Unii Europejskiej. Każde ze spotkań kongresowych eksponowało wiele spraw i problemów, również dotyczących działalności stowarzyszeniowej, które znalazły swój wyraz w postulatach, apelujących o wskazanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w sprawach strategicznych dla gospodarki. Zwrócono uwagę na krajowe i światowe kierunki rozwoju w takich dziedzinach jak: gazownictwo, telekomunikacja, elektronika i elektryka, a przede wszystkim wynalazczość i sukcesy polskich wynalazców na światowych wystawach. W ramach prac przedkongresowych wyróżniono 35 firm wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. W trakcie Sesji Zamykającej podsumowano debaty i dyskusje przedkongresowe, przedstawiono główne tezy dotyczące przygotowania Polski do integracji z Unią Europejską i włączenie do tych przygotowań środowisk technicznych; poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki; nowoczesnego kształcenia polskich inżynierów; współpracy środowiska technicznego z władzami państwowymi; konsolidacji środowiska inżynierskiego w kraju ze środowiskami polonijnymi; aktywizacji działań w zakresie innowacyjności gospodarki we współpracy z rządem i jego agendami; podnoszenie znaczenia zawodu inżyniera zgodnie z uregulowaniami UE oraz nowelizacji ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach". Na podstawie wspomnianych tez opracowano i przyjęto Uchwałę XXIII Kongresu Techników Polskich.
EN
For the first time in the history of the Congresses of Polish Technicians, the XXIII Congress was held in two sessions. In December last year the inauguration session began the debates of this Congress in the House of Technician in Warsaw, and the closing session took place on the 18th June this year during the 74th International Fair in Poznań. During the first half of this year there were numerous events, meetings, conferences, scientific seminars, sessions, debates and discussions in order to collect conclusions to be considered during the closing session. In those events representatives of scientific circles, businessmen, engineers, technicians, economists, members of the scientific and technical associations, representatives of the research and development centres, representatives of the government authorities and parliamentarians as well as the invited foreign guests from engineering circles, the representatives of the European Union took part. Each of the Congress meetings concerned a lot of matters and problems, including those referring to the association activities. They found their expression in postulates making appeals to indicate and implement the system solutions in the strategic matters for economy. Attention was paid to the Polish and world development trends in such fields as: gas engineering, telecommunication, electronics and electricity, and first of all invention and the successes of the Polish inventors in the world exhibitions. Within the pre-congress works 35 firms were distinguished by being enlisted in the Polish Register of Clean Production and Responsible Initiative. During the course of the closing session the debates and pre-congress discussions were summed up. The main theses concerning the preparations of Poland to the integration with the European Union were presented. They included the preparations of the technical circles, improvement of the Polish economy, modem education of Polish engineers, co-operation of the technical circles with the government authorities, consolidation of the Polish technical circles with the circles of Polish emigrants, activation of activities in the sphere of economic innovations when co-operating with the government and its departments, raising the significance of the engineer profession according to the regulations of the EU and the settlement to the amending of the act "Associations Law". On the basis of the above-mentioned theses the Resolution of the XXIII Congress of the Polish Technicians was elaborated and accepted.
Rocznik
Strony
270--275
Opis fizyczny
bibliogr. 9 poz., fot.
Twórcy
autor
  • "Przegląd Odlewnictwa"
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0016-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.