Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0015-0073

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Technologia grubościennych odlewów z żeliwa EN-GJS 400-18-LT na przykładzie odlewu gniazda śmigieł siłowni wiatrowej

Autorzy Zych, J.  Hawranek, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technology of thick-walled castings in the cast iron grade EN-GJS 400-18-LT taking as an exaple the housing of propellers for a wind power plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii znalazło się w programach rozwoju wielu krajów. W Unii Europejskiej jest aktualnie realizowany program budowy siłowni wiatrowych. Wiele elementów konstrukcyjnych tych siłowni stanowią odlewy. Podstawowym tworzywem na te odlewy jest żeliwo sferoidalne ferrytyczne o zwiększonej udamości w niskiej temperaturze (np. EN-GJS 400-18-LT). Elementy siłowni pracują w zmiennych warunkach atmosferycznych, materiał podlega zjawisku zmęczenia mechanicznego i przeciążenia. Dlatego odlewom stawiane są bardzo wysokie wymagania jakościowe. Niedopuszczalne są jakiekolwiek wady zewnętrzne i wewnętrzne. Kilka krajowych odlewni realizowało w ostatnim czasie zamówienia na takie odlewy. W artykule na przykładzie gniazda śmigieł, przedstawiono problematykę technologiczną związaną z wykonywaniem grubościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego o osnowie czysto ferrytycznej uzyskiwanej w stanie lanym.
EN Looking for alternative sources of energy can be found in the development programmes of many countries. In the European Union the programme of building wind power plants is being realised now. A lot of the constructional elements for these power plants are castings. The basic material for these castings is ferritic ductile iron with increased impact strength in low temperatures (e.g. EN-GJS 400-18-LT). The elements of me power plant operate under changing atmospheric conditions, the material is subjected to the effect of mechanical fatigue and overload. Therefore, the castings must meet very high quality requirements. No outer or inner defects can be admissible. Some of the Polish foundries have lately realised orders for such castings. In the work on the example of a housing of propellers, technological problems connected with thick-walled castings made in ductile iron with the ferritic matrix obtained in the cast state have been presented.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   żeliwo sferoidalne  
EN foundry practice   cast iron  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2002
Tom Vol. 52, nr 6
Strony 231--238
Opis fizyczny bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Zych, J.
autor Hawranek, R.
  • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0015-0073
Identyfikatory