Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0019-0003

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Wykorzystać wiatr

Autorzy Bogacz, T.  Turzyński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wind utilization
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje jeden z najbardziej korzystnych kierunków rozwoju światowej energetyki -wykorzystanie siłowni wiatrowych. Jedną trzecią masy instalacji siłowni wiatrowej stanowią odlewy. Do 2006 roku przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju odlewy, a co za tym idzie szans dla europejskiego i polskiego odlewnictwa. Krakowskie Przedsiębiorstwo METALODLEW SA, za główny element swojej strategii rozwoju, przyjęło zwiększenie produkcji wielkogabarytowych, zaawansowanych technicznie odlewów z wysokojakościowych tworzyw odlewniczych, przeznaczonych głównie na eksport. Elementy dla siłowni zaliczają się właśnie do tej grupy odlewów. Wyzwaniem dla METALODLEWU i krakowskiego środowiska naukowego, z którym Przedsiębiorstwo to współpracuje, było zlecenie wykonania odlewu platformy siłowni wiatrowej typu N-60 według ściśle wyznaczonych warunków odbioru, kontroli jakości oraz sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego. Autorzy artykułu przedstawili charakterystykę odlewu platformy siłowni wiatrowej typu N-60 oraz prace przygotowawcze do realizacji zlecenia. W zakończeniu podano uzyskane własności mechaniczne odlewu, pozwalające na jego zastosowanie w ekstremalnych warunkach obciążenia statyczno-dynamicznego i w niskiej temperaturze.
EN The article presents one of the most advantageous trends of the development in the world power industry, it means the wind power stations. One third of the weight of the installations in the wind power stations consists of castings. Till the year 2006 the increase in the demand for such castings and what is connected with it, the increase in the chances of the European and Polish foundries is foreseen. The Enterprise METALODLEW S.A. (Joint Stock Company) in Krakow as the main element of its development strategy assumed an increase in the production of large-sized, technologically advanced castings made in high quality foundry materials and designed chiefly for export. Among this group of castings are castings of parts for the wind power stations. A challenge for METALODLEW and the scientific circles in Krakow, with whom this enterprise cooperates, was an order for a casting of a platform for the wind power station of the type N-60 according to the strictly determined acceptance requirements, quality inspection and anticorrosion protection. The authors of the article presented the characteristics of the above-mentioned casting of the platform and the preparatory work connected with the realisation of this order for the wind power station of the type N-60. Finally, the obtained mechanical properties of this casting which allow its application under extreme static and dynamic loads and low temperature were given.
Słowa kluczowe
PL siłownia wiatrowa   odlew   tworzywo odlewnicze  
EN wind power plant   cast   foundry materials  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2003
Tom Vol. 53, nr 1
Strony 13--17
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il.
Twórcy
autor Bogacz, T.
  • METALODLEW SA, Kraków
autor Turzyński, J.
  • Zakład Stopów Żelaza Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB3-0019-0003
Identyfikatory