Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0026

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Efektywność energetyczna świata i Polski - uwagi do problemu

Autorzy Gulczyński, D. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Energy efficiency of the world and Poland - comments on the problem
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wprowadzanie zagadnienia efektywności energetycznej do polityki gospodarczej państwa jest ważnym problemem, szczególnie w sytuacji coraz bardziej intensywnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Efektywność energetyczna stała się jednym z najważniejszych elementów polityki energetycznej w wielu krajach. W artykule przedstawiono trendy efektywności energetycznej w niektórych sektorach gospodarek świata i Polski. Do celu tego wykorzystano i przeanalizowano rezultaty programów zbudowanych przy pomocy stosowanej w Światowej Radzie Energetycznej (której autor jest członkiem) metodologii Foresighfu efektywności energetycznej. Obecnie Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej bierze udział w kolejnych etapach, podobnych jak w przeszłości procedur badawczych. Rozprawa zawiera krótki opis i ocenę efektywności energetycznej wybranych krajów, wykorzystując pięć elementów efektywności energetycznej. W podsumowaniu zostały przedstawione wnioski wynikające z zastosowania odpowiednich środków wymieniając ich wady i zalety. Autor identyfikuje najbardziej efektywne środki efektywności energetycznej i prezentuje uwagi do problemu skutecznej realizacji celów polityki energetycznej w zakresie efektywności energetycznej.
EN Energy efficiency is one of the most important levers determining the economic development of all countries. It is elear that the growth in global demand for energy has played a key role in causing prices to rise dramatically. Introduction the Energy efficiency problem to the economic policy is the challenge we have to face. The article is aiming to describe and evaluate energy efficiency trends and policies at chosen economy sectors of the world as well as Poland. In order to that World Energy Council programmes results (based on Foresight energy efficiency methodology) has been analysed and ąuoted. World Energy Council Polish Member Committee is currently a participant of similar research procedures. The paper focuses a special attention on five energy efficiency policy measures: mandatory energy audits, ESCO's, packages of measures, incentives programmes and energy efficiency obligations. The author gives the suggestions how to help remove barriers to energy efficiency improvements and inerease the transparency of policy and measures between countries.
Słowa kluczowe
PL audyty energetyczne   efektywność energetyczna   energochłonność   Energy Efficiency Obligations   ESCO   etykietowanie energetyczne   programy efektywności energetycznej   Światowa Rada Energetyczna   zielone podatki  
EN energy audits   energy efficiency   Energy Efficiency Obligations   energy intensity   energy labeling   ESCO   green taxes   World Energy Council  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 575--586
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gulczyński, D.
  • Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
[1] BARTNIK R., 2003 - Efektywność energetyczna i ekonomiczna modernizacji elektrowni węglowych przez nadbudowę turbiną gazową w układzie szeregowym i równoległym. Materiały z seminarium Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej, Instytut Techniki Cieplnej, Uniwersytet Śląski, Gliwice.
[2] Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków.
[3] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
[4] Dyrektywa Rady 79/530/EEC z dnia 14 Maja 1979 w sprawie wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego.
[5] Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego.
[6] Efektywność wykorzystania energii w latach 1996-2006, GUS, Warszawa 2008.
[7] Enerdata Yearbook. 2007 Edition, Paryż 2008.
[8] Energy Efficiency Policies Around The World, World Energy Council, London 2007.
[9] Energy Policy Scenarios to 2050, WEC, London 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0026
Identyfikatory