Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0023

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych

Autorzy Sowiński, J. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of electricity production costs in the nuclear power plants
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano przegląd technologii stosowanych w nowoczesnych elektrowniach jądrowych. Przeanalizowano koszty wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych typów reaktorów. Przedstawiono model decyzyjny inwestycji w warunkach ryzyka i wykorzystano go do wyznaczenia krytycznej (progowej) wartości ceny energii elektrycznej, powyżej której opłaca się inwestować w budowę elektrowni jądrowej. Przedstawiono rezultaty własnych oszacowań.
EN The paper presents the survey of technologies applied in modern nuclear power plants. Cost analysis of the nuclear power plants is worked out. The decision-making model of an investment under uncertainty is presented. The model is applied to calculation of the critical price of electricity. If the current price of electricity is greater than the critical value then the construction of the nuclear power plant is a profitable investment. Some results of calculation are presented.
Słowa kluczowe
PL elektrownia jądrowa   koszty wytwarzania   inwestycja  
EN nuclear power plant   production cost   investment  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 465--476
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Sowiński, J.
  • Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Bibliografia
[1] CELIŃSKI Z., 2004 - Energetyka jądrowa w świecie (stan obecny i perspektywy). Raport Energetyki.
[2] CELIŃSKI Z., STRUPCZEWSKI A., 1984 - Podstawy energetyki jądrowej. WNT, Warszawa.
[3] CIE Centrum Informatyki Energetyki, 1995 - Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej, Warszawa.
[4] Commission of the European Communities, 2007 - An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.1.2007, COM.
[5] DIXIT A.K., PINDYCK R.S., 1994 - Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
[6] GOLEC T., RAKOWSKI J., ŚWIRSKIJ., 2004 - Perspektywy postępu technicznego w wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego z uwzględnieniem efektu środowiskowego. Elektroenergetyka nr 1 (48), s. 16-26.
[7] KOCOT H., KORAB R., 2007 - Koszty zewnętrzne technologii elektroenergetycznych - metodyka wyznaczania. XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej REE'07, Kazimierz Dolny, 9-11 maja, s. 167-174.
[8] MIT, 2003 - The Future of Nuclear Power, Massachusetts Institute of Technology, ISBN 0-615-12420-8.
[9] MUSIAŁ K., - Porównanie technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. „Ener-goprojekt Katowice" S.A.
[10] Poradnik inżyniera elektryka, 1997 - WNT, Warszawa.
[11] SOWIŃSKI J., 2006 - Ocena konkurencyjności inwestycji w sferze wytwarzania energii elektrycznej w warunkach niepewności. Przegląd Elektrotechniczny 9, s. 89-91.
[12] The Royal Academy of Engineering, 2004 - The Costs of Generating Electricity, ISBN 1-903496-11-X
[13] TOLLEY G.S., JONES D.W. i in., 2004 - The Economic Future of Nuclear Power. The University of Chicago.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0023
Identyfikatory