Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0022

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej

Autorzy Soliński, I.  Soliński, B.  Solińska, M. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Role of wind energy in the renewable energy sector
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Energetyka wiatrowa jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej zarówno w Europie, jak i na świecie. Polska należy do krajów o korzystnych do rozwoju energetyki zasobach wiatru, porównywalnych do Niemiec. Jednak jak dotychczas w Polsce zainstalowano moc około 300 MW - w Niemczech ponad 20 000 MW. Powodem tego niewielkiego rozwoju są liczne bariery, na które napotykają inwestorzy przy realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju rynku energetyki wiatrowej w Polsce. W pierwszej jego części przedstawiono zasoby energetyczne wiatru w Polsce oraz moce zainstalowane w energetyce wiatrowej. Następnie przedstawiono prognozy i cele w krótkim i długim horyzoncie czasowym oraz uwarunkowania dalszego rozwoju sektora oraz omówiono mechanizm wsparcia dla tych źródeł. W drugiej części omówiono ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatru, a w końcowej części sformułowano wnioski dotyczące niezbędnych działań w celu intensyfikacji rozwoju sektora energetyki wiatrowej.
EN The wind energy is the most dynamically developing sector of the renewable energy in Europę, as and in the World. The Poland belong to countries about good wind regime, comparable to the Germany. However installed capacity in Polish wind energy sector is approx. 300 MW - in Germany above 20 000 MW - the numerous barriers exist, so investors encounter near the realization of the investment are the Reason of this weak development. The present state and the perspectives of the development of the market of the wind energy in the Poland were introduced in the paper. The resources of the wind energy and installed capacity in the Poland and the rest of the word were introduced in first part of paper. Then present prognoses and goals in the short and long time horizon, condition of development and then and mechanism of the support for these sources. Ecological and economical aspects of utilization were presented in second part of paper. Formulate conclusions relating to necessary action in the aim of the intensification of the development of this sector were presented in the finał part of paper.
Słowa kluczowe
PL energetyka wiatrowa   zasoby energetyczne wiatru   efektywność ekonomiczna  
EN wind energy   resources of wind energy   economical appraisals  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 451--464
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Soliński, I.
autor Soliński, B.
autor Solińska, M.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] BURTON T., SHARPE D., JENKINS N., BOSSANYI E., 2001 - Wind Energy Handbook. John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
[2] European Wind Atlas, Riso DENMARK 1989.
[3] International Wind Energy Development - World Market Update 2005 and Forecast 2006-2010, BTM Consult ApS - March 2006.
[4] Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej - LMEW (www.wiatr.krakow.pl) www.wiatr.agh.edu.pl - AGH, Kraków.
[5] REDLINGER R.Y., ANDERSEN P.D., MORTHORST P.E., 2002 - Wind energy in the 21st century. UNEP Polgrave, New York.
[6] SOLIŃSKA M., SOLINSKI I., 2003 - Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
[7] SOLIŃSKI B., 2007 - Trendy rozwoju energetyki wiatrowej we świecie. Czysta Energia, 3(65), Abrys, Poznań.
[8] SOLIŃSKI B., 2003 - Ocena opłacalności inwestowania w energetykę wiatrową w warunkach polskich. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne Kwartalnik AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 48, Zeszyt 2, Kraków.
[9] SOLIŃSKI B., SOLIŃSKI L, 2004 - Ceny ofertowe energii elektrycznej w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Wyd. UWND AGH Kraków, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria z. 1
[10] SOLIŃSKI B., 2003 - Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne Kwartalnik AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Tom 48, Zeszyt 2, Kraków.
[11] SOLIŃSKI I., SOLIŃSKI B., 2004 - Energetyka wiatrowa w Polsce. Wyd. IGSMiE PAN, P Energetyczna t.7, z. 1, Kraków
[12] SOLIŃSKI I., SOLIŃSKI B., RANOSZ R., 2007 - Uwarunkowania rozwoju energii odnawialnej w Polsce na tle Unii Europejskiej [W:] Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w Europie i Polsce. Jan Pyka (red.). Wydaw. AE w Katowicach, Katowice.
[13] SOLIŃSKI I., 1999 - Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
[14] Ten Year Review of the International Wind Power Industry 1995-2004 - Forecast for 2015 and Long Term Scenario to 2025, BTM Consult ApS - October 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0022
Identyfikatory