Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0019

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Możliwości kogeneracji trzech rodzajów energii w oparciu o zubożony w metan gaz ziemny

Autorzy Olajossy, A. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Applicability of cogeneration of three types of energy on the basis of de-methaned natural gas
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy potrzeby zastosowania modułów CHP (Cogeneration Heat and Power) w polskim przemyśle gazowym. Silniki gazowe (gas engines) mogą integralnie współpracować z instalacjami wzbogacania w metan gazu ziemnego (natural gas). Produktami takiego układu kogeneracyjnego będą: gaz-prąd elektryczny-ciepło. Podano główne cechy modułów CHP oraz korzyści ogólne z ich zastosowania. Przedstawiono także argumenty (czynniki) wpływające na koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne tych agregatów. Wzbogacony gaz wysokometanowy może być kierowany do sieci gazowniczej, a wytworzone prąd elektryczny i ciepło wykorzystane do celów własnych i do otoczenia kopalń gazu ziemnego.
EN The applicability of the CHP (Cogeneration Heat and Power) to the Polish gas industry is discussed in the paper. Gas enginesmay integrally co-operate with a system enriching natural gas with methane; natural gas, electric current and heat are end products of this process. The main properties of CHP modules are presented along with the benefits from their application. The factors influencing the capital cost and exploitation cost are also discussed. High methane natural gasmay be directed to a gas network, whereas the generated electric current and heat can be used for own purposes or in natural gas mines.
Słowa kluczowe
PL silniki gazowe   kogeneracja energii   paliwo metanowe  
EN gas engines   energy cogeneration   methane fuel  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 63--71
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Olajossy, A.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
GATNAR K., TOR A., 2003 – Metan pokładów węgla jako paliwo w skojarzonych układach energetyczno-chłodniczych. Materiały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków-Szczyrk.
OLAJOSSY A., 2007 – Techniczno-ekonomiczne możliwości wzbogacania w metan gazu ziemnego. Polityka Energetyczna t. 10, z. 1, s. 119–130.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0019
Identyfikatory