Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0015

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Autorzy Zaporowski, B. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Electricity generation cost analysis
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę jednostkowych, zdyskontowanych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach. Analizowano koszty wytwarzania energii elektrycznej w następujących rodzajach elektrowni: a) elektrowniach parowych na parametry nadkrytyczne opalanych węglem brunatnym i kamiennym, b) elektrowniach gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla brunatnego i kamiennego (Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC), c) elektrowniach gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym ziemnym (Combined Cycle Gas Turbine - CCGT) oraz d) elektrowniach jądrowych, a także w następujących rodzajach elektrociepłowni: a) elektrociepłowniach parowych z turbinami przeciwprężnymi opalanych węglem kamiennym, b) elektrociep łowniach parowych z turbinami upustowo-kondensacyjnymi opalanych węglem kamiennym, c) elektrociepłowniach parowych na parametry nadkrytyczne opalanych węglem kamiennym oraz d) elektrociepłowniach gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym.
EN The paper presents the analysis of unitary discount electricity generation cost in power plants and combined and heat power (CHP) plants. There are analysed the electricity generation costs in the following types of power plants: a) supercritical steam power plants fired with brown and hard coal, b) IGCC power plants fired with brown and hard coal, c) CCGT power plant fired with natural gas, and d) nuclear power plants and also in the following CHP plants: a) CHP plants with backpressure steam turbine fired with hard coal, b) CHP plants with extraction-condensing steam turbine fired with hard coal, c) supercritical CHP plants fired with hard coal and d) gas-steam CHP plants fired with natural gas.
Słowa kluczowe
PL elektrownia   elektrociepłownia   jednostkowe, zdyskontowane koszty wytwarzania energii elektrycznej  
EN power plant   CHP plant   unitary discount electricity generation cost  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 531--542
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Zaporowski, B.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
Bibliografia
[1] Statystyka elektroenergetyki polskiej 2007.2008 – Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
[2] ZAPOROWSKI B., SZCZERBOWSKI R., WRÓBLEWSKI R., 2008 – Analiza efektywności ekonomicznej rozproszonych źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalanych gazem ziemnym oraz biomasą. Polityka Energetyczna t. 11, z. spec.
[3] World Coal Institute. 2007 – Coal Meeting the Climate Challenge. Technology to Reduce Greenhouse Gas Emissions, London.
[4] KRUGIOŁKA Cz., OLBRYCH M., 2007 – Wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej w bloku energetycznym na parametry nadkrytyczne o mocy 464 MW. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XV, s. 5–7.
[5] TWARDOWSKI A., 2007 – 858 MWe supercritical extension for Belchatow. Modern Power Systems No 10, p. 12–17.
[6] KURP J., 2008 – Pierwszy na świecie blok energetyczny z kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne. Południowy Koncern Energetyczny, Katowice.
[7] HEITMULLER R., FISCHER H., SIGG J., BELL R., HARTLIEB N., 1999 – Lignite – Fired Niederaussem K Aims for Efficiency of 45 per centand More. Modern Power Systems No 8.
[8] HALAWA T., 2007 – Postęp w budowie bloków energetycznych dużej mocy opalanych węglem brunatnym. Energetyka nr 12.
[9] KASZTALEWICZ Z., KOZIOŁ K., 2007 – Możliwości wydobywcze branży węgla brunatnego w Polsce po 2025 roku. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, s. 141–158.
[10] ZAPOROWSKI B., 2007 – Podstawy wyznaczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu o wysokiej sprawności. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XV, s. 37–41.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0015
Identyfikatory