PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola organizacji pozarządowych w promocji regionu na przykładzie wschodniej Białostocczyzny

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of non-governmental organizations in promotion of the region based on the example of eastern Bialostoczyzna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wszechobecna konkurencja powoduje, że również kraje, regiony, miasta czy gminy także uczestniczą w swoistej rywalizacji. W związku z tym jednostki terytorialne są niejako zmuszone do poszukiwania różnych dróg kształtowania własnej przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest ochrona i promocja dziedzictwa określonego terytorium. Odpowiednia troska o zachowanie dziedzictwa, zarówno materialnego jak i niematerialnego, pozwala na rozwój funkcji turystycznej danego miejsca, a tym samym służy podniesieniu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Jednak sukces obszaru jest coraz częściej uzależniony od zaangażowania, sprawności działania i kreatywności organizacji pozarządowych (tzw. NGOs), które niejednokrotnie stają się stymulatorami pozytywnych przemian w zakresie zachowania, odnowy i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, służąc promocji regionu. W powyższym kontekście celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie wybranych, najbardziej charakterystycznych relacji między obszarami działalności lokalnych organizacji non-profit a wizerunkiem regionu. Do egzemplifikacji tych relacji wybrano wschodnią Białostocczyznę, która nie tylko charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, ale także dużą aktywnością organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze wspierania lokalnej kultury, sztuki, i tradycji.
EN
The administrational reform in Poland and globalization of economy has resulted in increase of competition between regions. Therefore territorial units try to find different ways of shaping competitive powers. One of these ways is protection and promotion of particular area heritage. Appropriate care of maintaining of a particular area heritage, both in its material and non-material aspects, allows making the conditions for development of tourist functions of the area and at the same time serves for development of investment attractiveness. However, the success of a particular area is very often dependable on involvement, efficiency of action, creativity of non-governmental organizations which often become stimu-lants for positive transformations within manner of behaviour, renewal and cultural heri-tage popularization and in result serve region promotion. Taking all the above into consideration, the aim of this article is to shape selected and the most characteristic relations between fields of activity of local organizations and the image of region. Eastern Podlasie has been chosen to exemplify these relations. Not only Eastern Bialostoczyna is the region characteristic for rich and diverse cultural heritage, but also high activeness of non-governmental organizations functioning within the field of support for local culture, art and tradition.
Rocznik
Tom
Strony
197--208
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Glińska E., Popławski T., Marketing local identity through cultural events and festivals with reference communities in Podlasie Province in Poland, w: Researching destination management, policy and planning: linking culture, heritage and tourism, Leeds Metropolitan University, Leeds 2007.
  • [2] Kotler Ph., et al., Marketing Places Europe. How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Financial Times, London 1999.
  • [3] Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, dokument elektroniczny, www.wrotapodlasia.pl, data pobrania – 25 stycznia 2008.
  • [4] Szewczyk J., Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich Białostocczyzny w świetle badań nad budownictwem ludowym i wyludnianiem wsi, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk i M. Proniewski, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2005, s. 341-350.
  • [5] Szewczyk J., Wpływ inwestycji turystycznych na zachowanie dziedzictwa w zakresie ochrony drewnianego budownictwa ludowego na Białostocczyźnie, w: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku, red. W. Czarnecki, WSFiZ, Białystok 2007, s. 235-242.
  • [6] Szewczyk J., NGOs w odnowie krajobrazu kulturowego – przykłady z obszaru Białostocczyzny, w: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Europa-region-turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, org. Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, Białowieża 5-6.01.2007 r. (w druku).
  • [7] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0038-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.