Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0035

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Internalizacja kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowy sektor energetyczny - analiza kosztów i korzyści

Autorzy Kudełko, M. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN The internalization of external cost produced by the Polish power sector - the cost-benefit analysis
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy podejmowania optymalnych decyzji z zakresu długoterminowego planowania rozwoju sektorów energetycznych, oparte na analizie kosztów i korzyści. Przedstawiona teoria posłużyła do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści związanych z internalizacją kosztów zewnętrznych powodowanych emisją zanieczyszczeń gazowych na etapie produkcji energii. Wykorzystano w tym celu model służący do prognozowania rozwoju krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz szacunki kosztów zewnętrznych powodowanych emisją zanieczyszczeń gazowych. Analizę przeprowadzono dla trzech scenariuszy badawczych, zróżnicowanych zakresem internalizacji kosztów zewnętrznych. Wyniki potwierdzają tezę, że im większy jej zakres (np. poprzez wprowadzenie unijnych regulacji środowiskowych), wymuszający poważne zmiany strukturalne w krajowym sektorze energetycznym, tym efektywniejszy z punktu widzenia społeczeństwa kierunek rozwoju sektora energetycznego.
EN The paper presents theoretical issues of optimal decisions on long-term development of energy sectors based on the cost-benefit analysis. The theory allowed to perform the cost-benefit analysis of internalization of externalities produced by power plants. The partial equilibrium model of the Polish power sector development and estimations of external costs produced by particular air emissions were used. Three main scenarios, varied by the range of internalization were analyzed. The results confirm that if the range of internalization of externalities is greater (for example by the introduction of EU environmental regulations), and consequently the expected serious structural changes in domestic energy sector are, than the more effective - from a social point of view - is the way of its development.
Słowa kluczowe
PL analiza kosztów   internalizacja kosztów zewnętrznych   sektor energetyczny  
EN cost benefit analysis   internalization of externalities   energy sector  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 241--254
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kudełko, M.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków
Bibliografia
ACOCELLA N., 2002 - Zasady polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
ANDERSSON B., HADEN E., 1997 - Power production and the price of electricity: an analysis of phase-out of Swedish nuclear power. Energy Policy, vol. 25, no. 13, Elsevier Science, Amsterdam
BATES R., COFAłA J., TOMAN M., 1994 - Alternative Policies for the Control of Air Pollution in Poland.World Bank Environment Paper nr 7, Washington.
BECKER N., BARON M., SHECHTER M., 1993 - Economic Instruments for Emission Abatement Under Appreciable Technological Indivisibilities. Environmental and Resource Economics vol 3, no. 3, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
BIGANO A., PROOST S., VAN ROMPUY J., 2000 - Alternative Environmental Regulation Schemes for the Belgian Power Generation Sector. Environmental & Resource Economics vol. 16, no. 2, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
BURTRAW D., 1998 - Cost Savings, Market Performance, and Economic Benefits of the U.S. Acid Rain Program, Discussion Paper 98-28-REV, Resources for the Future, Washington.
KOPP R, KRUPNIK A., TOMAN M., 1997 - Cost-Benefit Analysis and Regulatory eform: An Assessment of the Science and the Art. Discussion Paper 97-19, Resources for the Future, Washington.
KUDEŁKO M., 2005 - Efektywność alokacyjna przy występowaniu kosztów zewnętrznych – model równowagi cząstkowej krajowego sektora energetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, z. 1, Kraków.
KUDEŁKO M., 2006 - Internalisation of external costs in the Polish power generation sector: a partial equilibrium model. Energy Policy Vol. 34, Issue 18.
KUDEŁKO M., 2003 - Koszty zewnętrzne systemów energetycznych. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec, Kraków.
KUDEŁKO M., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., 2007 - Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 139, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
ROWE R., LANG C, CHESTNUT L., 1996 - Critical Factors in Computing Externalities for Electricity Resources. Resource and Energy Economics no. 18, Washington.
SIEBERT H., 1995 - Economics of the Environment. Springer, Germany.
SPULBER D., 1985 - Effluent Regulation and Long-Run Optimality. Journal of Environmental Economics and Management no. 12, Elsevier Science, Amsterdam.
WOŚ A., 1995 - Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0035
Identyfikatory