Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0025

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Problemy związane z prognozowaniem zużycia energii elektrycznej w Polsce

Autorzy Dąsal, K.  Popławski, T. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Problems related to forecasting of electric energy consumption in Poland
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mówiąc o prognozowaniu zużycia energii elektrycznej można rozważać ten problem w różnych kategoriach. W podziale czasowym będą to najczęściej prognozy krótko, średnio i długookresowe. Chociaż podkreślić należy wyraźnie względność tego podziału. Horyzont roczny dla potrzeb Giełdy będzie prognozą długoterminową, dla innego odbiorcy - krótkookresową. Można wyróżnić prognozy w podziale strukturalnym, napięciowym, taryfowym, terytorialnym czy też w węzłach sieci na różnych poziomach napięć [2],[6]. Każdy z tych podziałów ma swoją specyfikę, wymaga różnych modeli, różnych danych wejściowych, różnić może się oceną dokładności prognoz, odmienne na ogół są też cele prognoz krótkoterminowych i długoterminowych. Znajomość prognoz długoterminowych jest niezbędna głównie dla celów racjonalnego prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego, a także do planowania jego rozwoju. W artykule skoncentrowano się na jeszcze jednym, ważnym aspekcie modelowania w ogóle, a w szczególności energii elektrycznej. Chodzi tu o podjęcie decyzji: modelować z wykorzystaniem jedynie procesu, czyli szeregu czasowego, czy tez budować model przyczynowo - skutkowy.
EN Talking about forecasting of electric energy consumption we shall consider the issue in different categories. In terms of forecasting period, the short-term, medium-term and long-term forecasts can be distinguished. The forecasts may be classified in the terms of structure, voltage, tariff, area or in the nodes of the network for different voltage levels [2,6]. Each of these specifications has its own peculiarities, requires different models, different input data, the accuracy assessment may be different as well as the aims of the short-term and long-term forecasts. The knowledge of long-term forecasts is necessary for reasonable use of resources in the electric power engineering system as well as for planning of its development. In the paper the attention was focused on another important aspect of modeling, in particular modeling of electric energy consumption. The decision to be taken is: to model using the process data only, i.e. time series, or to develop an econometric model.
Słowa kluczowe
PL szeregi czasowe   model prognostyczny   elektroenergetyka   długoterminowe prognozowanie   krótkoterminowe prognozowanie  
EN time series   forecasting model   long term forecasting   electric power engineering   short term forecasting  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 101--115
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dąsal, K.
autor Popławski, T.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Częstochowa
Bibliografia
[1] CIEŚLAK M. i in., 2000 - Prognozowanie Gospodarcze. Metody i Zastosowania, PWN, Warszawa.
[2] DĄSAL K., 2003 - Metoda doboru wejść w prognozowaniu krótkoterminowym obciążeń systemu elektroenergetycznego dla modelu rozkładu kanonicznego wektora losowego. Praca doktorska Politechnika Częstochowska.
[3] GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A., 1982 - Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa.
[4] HELLWIG Z., 1998 - Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
[5] MALKO J., 1995 - Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
[6] DOBRZAŃSKA I., DĄSAŁ K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 - Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa.
[7] Badania Systemowe „EnergSys" Sp. Z o.o.: RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. SYNTEZA. Warszawa Wersja z 10.06.2008.
[8] Ministerstwo Gospodarki.: Polityka Energetyczna Polski do 2030 Roku. Raport Projekt, wersja 3.2. Warszawa, wrzesień 2007.
[9] Instytut Ochrony Środowiska.: Czwarty Raport Rządowy Dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmiana Klimatu. Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0025
Identyfikatory