Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0024

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Analiza wpływu dokładności wzbogacania (imperfekcja) na wartość produkcji węgla energetycznego

Autorzy Blaschke, W.  Blaschke, S.  Aleksa, H.  Wierzchowski, K. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of influence of cleaning accuracy (imperfection) on value of power coal production
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej [22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dokładność wzbogacania miałów węgla kamiennego wpływa na zmianę wychodu koncentratu i jego parametrów jakościowych, W oparciu o wskaźnik dokładności - imperfekcję obliczono przewidywane rezultaty wzbogacania węgla z trzech kopalń. Przyjęto osiem wartości imperfekcji oraz osiem gęstości rozdziału węgla na koncentrat i odpady. Dla dwóch gęstości wyznaczono prognozowane wychody koncentratu oraz wartość opałową, zawartość popiołu i siarki. Na podstawie stosowanego w Kompanii Węglowej SA cennika odczytano ceny zbytu koncentratów oraz obliczono wartość produkcji. Wykazano, że przy wzbogacaniu jednej tony węgla surowego różnice w wartości produkcji wynoszą od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych. Różnice te mają wpływ na efekty ekonomiczne kopalń węgla kamiennego.
EN Accuracy of hard coal smalls cleaning affects on the change of concentrate yield and its quality parameters. Using accuracy indicator (imperfection) prognoses of coal cleaning for three mines were calculated. Eight values of imperfection and eight values of coal separation density were used. For two values of separation density the prognosed: yields, lower heating values and ash and sulphur contents for concentrate were estimated. The concentrate sale prices and production values were calculated on the basis of price list used in Kompania Węglowa SA. It has been shown, that while cleaning one ton of raw coal, differences in production values vary from fraction of 1 PLN up to several PLN. These differences impact economic results of hard coal mines.
Słowa kluczowe
PL wzbogacanie węgla   dokładność rozdziału   parametry jakościowe   ceny zbytu   efekty ekonomiczne wzbogacania  
EN coal cleaning   separation accuracy   sale prices   quality parameters   economic effects of cleaning  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 89--99
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Blaschke, W.
autor Blaschke, S.
autor Aleksa, H.
autor Wierzchowski, K.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków
Bibliografia
[1] STĘPIŃSKI W., 1964 - Wzbogacanie grawitacyjne. PWN, Łódź - Warszawa - Kraków.
[2] NAWROCKI J., 1976 - Analityczno-graficzne metody oceny pracy wzbogacalników grawitacyjnych. Śląsk, Katowice.
[3] TROMP K., 1937 - Neue Wege fur die Beurteilung der Aufbereitung von Steinkohlen. Gliückauf nr 73.
[4] TERRA A., 1939 - Determination practiąue de 1'ecart probable en densite. Rev. Ind. Miner, nr 446.
[5] BLASCHKE W., BLASCHKE S.A., GRUDZIŃSKI Z., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., RŻANY J., 2002 - Opłacalność wzbogacania wynikająca ze struktur cenowych formuł sprzedażnych i właściwości technologicznych energetycznego węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. spec. 2 (8).
[6] BLASCHKE W., TARNAWSKA K., 2007 - Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalń węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0024
Identyfikatory