Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0007

Czasopismo

Archiwum Nauki o Materiałach

Tytuł artykułu

Nanostructure of some porous materials studied by SAXS.

Autorzy Pająk, L.  Jarzębski, A.B.  Mrowiec-Białoń, J.  Bierska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Nanostruktura wybranych materiałów porowatych badana metodą SAXS.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych, nieuporządkowanych struktur materiałów porowatych poprzez wprowadzenie geometrii fraktalnej. Obecnie przyjmuje się, że modele fraktalne struktury por lepiej opisują rzeczywistą strukturę aniżeli klasyczne, proste modele. Metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) jest szczególnie użyteczna w badaniach materiałów porowatych, niejednorodnych w skali 10-1000 angstremów. Badania struktury wybranych materiałów porowatych wykonano dla aerożeli o szkielecie zbudowanym z SiO2 i ZrO2, żelu krzemionkowego, krzemionki pirogenicznej, szkła porowatego, elektroosadzanego metalu i różnych materiałów węglowych. Natężenie małokątowego rozpraszania analizowano głównie na podstawie prawa potęgowego rozpraszania. Podano przykłady materiałów porowatych o strukturze typu fraktali masowych, powierzchniowych i porowych. Wyznaczono odpowiednio wartości masowych, powierzchniowych i porowych (Dm, Ds i Dp) wymiarów fraktalnych.
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, disordered structure of porous materials has made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real structure better than the classical models which assume the existence of macro-, meso- and micropores of simple geometry. The small-angle X-ray scattering (SAXS) method is specially useful in the studies of porous materials in the length scale 10-1000 angstroms. The SAXS studies were performed on dry, porous materials like silica and zirconia aerogels, conventional silica gel, fumed silica, porous glass, electrodeposited metal and different carbonaceous materials. The scattering intensities I(q) were tested mainly in terms of power-law equation . The examples of porous materials with mass, surface and pore fractal morphology are given. Mass surface and pore fractal dimensions (Dm, Ds and Dp) were estimated, respectively.
Słowa kluczowe
PL nanostruktura   materiał porowaty   metoda SAXS   metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich   aerożel   żel krzemionkowy   krzemionka pirogeniczna   szkło porowate   metal elektroosadzany   materiały węglowe  
EN nanostructure   porous material   SAXS method   small-angle X-ray scattering method   aerogel   silica aerogel   zirconia aerogel   conventional silica gel   fumed silica   porous glass   electrodeposited metal   carbonaceous materials  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Czasopismo Archiwum Nauki o Materiałach
Rocznik 2001
Tom T. 22, nr 2
Strony 107--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor Pająk, L.
autor Jarzębski, A.B.
autor Mrowiec-Białoń, J.
autor Bierska, B.
  • University of Silesia, Institute of Physics and Chemistry of Metals, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS5-0004-0007
Identyfikatory