PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Struktura kompozytów Cu-TiO2 otrzymywanych metodą elektrolityczną.

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The structure of Cu-TiO2 composites, obtained by an electrolytic method.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono analizę strukturalnych cech kompozytów Cu-TiO2 uzyskanych na drodze elektrolitycznego osadzania miedzi z roztworu zawierajacego zawiesinę dwutlenku tytanu, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu cząsteczek TiO2 na grubości próbki. Stwierdzono, że rozkład cząstek TiO2 w osnowie osadu katodowego miedzi nie ulega istotnym zmianom w czasie tworzenia warstwy kompozytu. Ilość cząstek widocznych w polu widzenia danego obszaru cienkiej folii, a także średni wymiar ziarna osnowy, wykazywały zbliżone wielkości zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i w warstwach przypowierzchniowych kompozytu. Stwierdzono, że osadzanie miedzi w obecności zawiesiny cząstek TiO2 prowadzi do intensywnego rozdrobnienia wielkości ziarna osadu. Powyższy efekt, łącznie z umacniającym wpływem wbudowanych cząstek TiO2 w kompozycie, jest przyczyną znacznego wzrostu twardości kompozytu w porównaniu z twardością osadu czystej miedzi. Wadą metody elektrolitycznego wytwarzania kompozytów jest skłonność do wbudowywania się aglomeratów cząstek TiO2 w osnowę miedzi, wewnątrz których występują pustki wynikające z braku wypełnienia osnową miedzi. Stwierdzono, że dodatek substancji powierzchniowo czynnych powoduje bardziej równomierne osadzanie się cząstek TiO2 w osnowie miedzi i zanik skłonności do tworzenia się aglomeratów. Przedstawiono również sposób wykonania cienkich folii do obserwacji elektromikroskopowych wykonywanych dla poprzecznego przekroju próbek kompozytu o grubości 30-50 mikrometrów. Metoda polega na zwiększeniu grubości cienkiego preparatu na drodze elektrolitycznego obustronnego osadzania miedzi w celu uzyskania próbki o grubości ponad 3 mm, i przecięciu próbki prostopadle do powierzchni zainkludowanego wewnątrz kompozytu. Ze względu na złożoną budowę strukturalną wytworzonego preparatu, wykonanie cienkich folii do bezpośrednich obserwacji elektromikroskopowych wymagało wykorzystania metody ścieniania jonowego.
EN
The analysis of structural features of Cu-TiO2 composites, obtained by electrolytic sedimentation of copper from solutions containing a suspension of titanium dioxide, with special consideration of the distribution of TiO2 particles in the thickness of the sample, is presented in the paper. It was stated that the distribution of TiO2 particles in the matrix of cathodic copper sediment didn't undergo any substantial changes during formation of the composite-layer. The quantity of particles, visible in the field of view of a given region of thin foil, as well as the average of the matrix-grain, were similar in the inner layer and in the sub-surface layers of the composite. It was found that sedimentation of copper, in the presence of a suspension of TiO2 particles, caused intensive granulation of the grain-size. The above effect, together with a strengthening influence of the embodied TiO2 particles in the composite, was the cause of considerable growth of the hardness of the composite in comparison with the hardness of the sediment of pure copper. A fault of electrolytic production of composites was the susceptibility to the embodyment of agglomerates of TiO2 particles into the copper matrix, inside which occured voids, resulting from lack of filling with copper matrix. It was stated that addition of surfaceative substances caused a more uniform sedimentation of TiO2 particles in the copper matrix and decay of susceptibility to formation of agglomerates. The authors presented also a method of performing thin foils for electron-microscopic observations, made for cross-sections of composite samples with 30-50 micrometres thickness. The method lied in extension of the thickness of a thin sample by electrolytic, double-sided sedimentation of copper, to obtain joint thickness over 3 mm and cutting the sample perpendicular to the surface of the inwardly occludet composite. The production of thin foils, for direct electron-microscopic observations, required the use of ionic, thinning down method, because of the composed structure of the specimen.
Rocznik
Strony
453--461
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BOS3-0012-0045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.