PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podnoszenie poziomu niezawodności wybranych węzłów tribologicznych w okresie wstępnej eksploatacji obiektu pojedynczego.

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Increase of reliability level of some tribological pairs in the preliminary work of technological object.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono metodę oceny niezawodności wybranej klasy obiektów pojedynczych. W przypadku analizowanych obiektów węzły tribologiczne stanowić mogą jedno z najsłabszych ogniw w łańcuchu działania. Uzyskanie przez pojedynczy złożony obiekt techniczny wymaganego poziomu niezawodności w fazie wstępnej eksploatacji, przy wymuszeniach eksploatacyjnych, powinno być efektem dokonywanych zmian modernizacyjnych. Podlegające szybszemu, niż prognozowanie, zużyciu i starzeniu węzły tarciowe powinny być modernizowane w procesach konstrukcyjno-technologicznych odpowiednio do warunków rzeczywistej ich eksploatacji. Do rozwiązania problemu zastosowano analizę systemową oraz niektóre podane modele. Zaproponowany w rozwiązaniu model ocenowo-decyzyjny umożliwia: - ocenę rozwiązania projektowego, zwłaszcza w zakresie węzłów tribologicznych podlegających przyspieszonemu zużyciu, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, - dokonywanie miarodajnych ocen każdego ze zrealizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, w przypadku gdy niezawodność obiektu jest niższa od wymagań projektowych. Wypracowanie metod racjonalnych oddziaływań w zakresie konstrukcji i technologii wytwarzania, przy równoczesnym prowadzeniu ukierunkowanych działań modernizacyjnych, powinno prowadzić do poprawy niezawodności obiektu w czasie jego wstępnej eksploatacji. W wyniku przeprowadzonych badań i wprowadzonych zmian modernizacyjnych badany obiekt powinien osiągnąć maksymalnie możliwy lub odpowiadający wymaganiom projektowym poziom niezawodności, przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnej niezawodności węzłów tribologicznych.
EN
In the paper is presented the method of reliability estimation of the selected class of single objects. In the case of analyzed objects there are tribological pairs that have to make one of weakest links in the operational chain. The required level of reliability in the preliminary stage of work with operational forces has to be obtained to modernization changes. Friction pairs which are ageing more quickly then predicted have to be modernized in the design-technological processes, suitably to the real operational condition. In solving of the problem have been applied the analysis system and some given models. The proposed decision-estimation model enables: - estimation of the design, particularly in the real operational condition in the range of tribological pairs which have been wearing in accelerated mode, - making the reliable estimation of the realized modernization actions for the case when reliability of an object is lower then design demands. Development of rational methods of effecting on design and manufacturing technology with parallel modernization actions has to result in improvement of the reliability of the object in its preliminary stage of operation. The result of investigation and modernization changes shell be the maximum possible or the adequate to demands reliability level and maximum reliability of tribological pairs.
Rocznik
Strony
699--707
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • [1] Heinrich M.: Ocena procesu eksploatacji obiektów jednostkowych w aspekcie podwyższania ich niezawodności. Praca doktorska, Kraków 1984.
  • [2] Jaźwiński J., Kowalczyk G.: Badania niezawodności obiektów technicznych z jednoczesną poprawą ich niezawodności. VII Szkoła Niezawodności. Niezawodność w etapie projektowania obiektów technicznych, Kołobrzeg 1983.
  • [3] Lenkiewicz W., Machowski B.: Proces konstrukcyjno-badawczy. Proces konstruowania współbieżny z badaniami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi. Szkoła Metodologii i Konstruowania Maszyn. Materiały seminaryjne, Rydzyna 1982.
  • [4] Lenkiewicz W., Szybka J., Furmanik K.: Ocena niezawodności węzłów tarcia suchego w warunkach zmiennych wymuszeń eksploatacyjnych. Oddany do druku w ZEM.
  • [5] Loyd D., Lipov M.: Reliability. Management, Methods and Mathematics. Prentice-Hall, New Jersey 1962.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BOS3-0007-0022
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.