Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0009-0072

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Powierzchniowa struktura domenowa magnetycznie twardego stopu Fe-Cr-Co po różnych etapach obróbki cieplnej.

Autorzy Wysłocki, J. J.  Pawlik, P.  Przybył, A.  Wnuk, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Surface magnetic domain structure of Fe-Cr-Co permanent magnet alloy at different stages of heat treatment.
Konferencja IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Obróbka powierzchniowa', 5-8 października 1999 r., Kule k/Częstochowy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stosując metodę figur proszkowych (ferrofluid) zbadano magnetyczną strukturę domenową stopu Fe-26,6Cr-12,2Co (% wag.) po różnych etapach obróbki cieplnej na powierzchniach ziarn równoległych i prostopadłych do kierunku magnetycznie wyróżnionego. Stwierdzono, że obserwowana struktura domenowa jest charakterystyczna dla materiałów o jednej osi łatwego magnesowania. W szczególności na płaszczyźnie równoległej do kierunku magnetycznie wyróżnionego obserwuje się 180 stopniowe ściany domenowe, natomiast na powierzchni prostopadłej występują domeny w kształcie mozaiki gwiazdek. Natomiast termomagnetyczna obróbka powoduje zmianę struktury domenowej o ścianach Blocha w strukturę domen wzajemnego oddziaływania. Domeny te tworzą ściany domenowe wzajemnie równoległe na płaszczyźnie aksjalnej i labiryntową strukturę na powierzchni bazalnej.
EN Applying the powder pattern method (ferrofluid), magnetic domain structures of Fe-26,6Cr-12,2Co (wt. %) permanent magnet alloy at different stages of the heat treatment were studied on the grain surfaces parallel (axial plane) and perpendicular (basal plane) to the easy direction of magnetisation. The observed domain structures are typical for uniaxial materials. In particular, on the grain surfaces which are parallel to the magnetically preferred direction, domains with 180 degrees Bloch walls are apparent whereas on the perpendicular grain-surfaces, domains in the form of stars are visible. However, thermomagnetic treatment causes that doamins with Bloch's walls change into the interaction domains. These domains form the walls parallel to each other on the axial plane and labyrinth like structure on the basal plane.
Słowa kluczowe
PL powierzchniowa struktura domenowa   stop magnetycznie twardy   obróbka cieplna   kierunek magnetycznie wyróżniony   obróbka termomagnetyczna  
EN surface magnetic domain structure   permanent magnet alloy   heat treatment   direction of magnetization   thermomagnetic treatment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 1999
Tom R. XX, nr 5
Strony 538--541
Opis fizyczny
Twórcy
autor Wysłocki, J. J.
autor Pawlik, P.
autor Przybył, A.
autor Wnuk, I.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0009-0072
Identyfikatory