Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3718-4398

Czasopismo

Środowisko Mieszkaniowe

Tytuł artykułu

Funkcje i formy przestrzeni społecznej

Autorzy Schneider-Skalska, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functions and forms of social space
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Człowiek, będąc z natury istotą społeczną, w kontaktach z innymi realizuje potrzebę akceptacji, spójności społecznej i przynależności do grupy, którym sprzyjają: partycypacja społeczna, odpowiedni program użytkowy i jego dostępność oraz przestrzeń społeczna, jej wielkość, kształt i sposób urządzenia. Przestrzeń ta, służąca w największym stopniu dzieciom, w miarę pojawiania się różnicowanych form pracy staje się też miejscem dla ludzi aktywnych, sprzyjając realizacji zdrowego stylu życia w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania. Jest również ważna dla ludzi starszych, dla których odległość od miejsca codziennej rekreacji jest decydująca. Przestrzeń społeczna, będąca w strukturze urbanistycznej wnętrzem społecznym, pozostanie, dostosowując się do lokalizacji "na ziemi" i "nad ziemią", i będzie wciąż tym najbliższym człowiekowi obszarem, z którym może się on identyfikować. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi jakości środowiska wzrośnie zapotrzebowanie na tworzenie takiej przestrzeni.
EN Man - a social being by nature - realizes his needs for acceptance, social cohesiveness and affiliation to a group through contacts with others. They are supported by: social participation, a proper utilitarian programme and its accessibility as well as a social space, its size, shape and arrangement. This space, most popular with children, which also becomes a place for active people with the appearance of diverse forms of working, is conducive to the realization of a healthy lifestyle in the vicinity of a place of residence. It is also important to elderly people for whom the distance from the place of everyday recreation is crucial. A social space, acting as a social interior in the urban structure, will remain man's nearest and dearest area. He can identify with it and adjust to "ground" and "overground" locations. Demand for the creation of such a space will rise with the increasing expectations concerning the quality of the environment.
Słowa kluczowe
PL grupa społeczna   przestrzeń społeczna   środowisko mieszkaniowe   terytorializm  
EN housing environment   social group   social space   territorialism  
Wydawca Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechniki Krakowskiej
Czasopismo Środowisko Mieszkaniowe
Rocznik 2012
Tom nr 10
Strony 6--10
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.,
Twórcy
autor Schneider-Skalska, G.
  • Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
Aesthetics, Well-being and Health - abstracts on theoretical and empirical research within environmental aesthetics. Pod redakcją: Cold B., Kolstad A., Larssaether S,, NTNU, Trondheim. Norsk Form-Center for Design, Architecture and the Built Environment. Trondheim 1998.
Alexander Ch., Język wzorców. Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdynia 2008.
Bać Z., Habitaty bezpieczne. Habitaty 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Baranowski A., Społeczne rozważenie środowiska mieszkaniowego, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment 9/2009, Wyd. KKŚM, Kraków.
Bauman Z., Globalizacja. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
Baumann Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Lenartowicz K.J., Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę Politechnika Krakowska, Kraków 1997.
Rogers R. & Power A., Cities for a small country, faber&faber, Cambridge 2000.
Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia. Monografia 307. Wyd, Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne-oszczędne-piękne. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
Seruga W., Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Tarnowie. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment 5/2007, wyd. KKŚM, Kraków.
Syrkus H., Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko PWN, Warszawa 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3718-4398
Identyfikatory