PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Budowa geologiczna zlewni potoku Chyrowskiego w rejonie Dukli

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The geological structure of the area of the Chyrowski stream in Dukla
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy budowy geologicznej płaszczowiny śląskiej oraz dukielskiej w rejonie zlewni potoku Chyrowskiego, położonego na południe od Dukli. Przedstawiona w artykule budowa geologiczna tego obszaru z jednej strony opiera się na wcześniejszych mapach geologicznych tego rejonu, szczególnie zaś na mapie: Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Dukla. Z drugiej strony podstawą zaproponowanej budowy geologicznej są badania własne autora, prowadzone w terenie w 2003 r. wraz ze współpracownikami z zakładu PMG. Wykonane prace umożliwiły szczegółowe rozpoziomowanie utworów jednostki śląskiej i dukielskiej na poszczególne wydzielenia litostratygraficzne charakterystyczne dla tych jednostek oraz na przestrzenne ustalenie granic tych wydzieleń. Przedstawiono to na szczegółowej mapie geologicznej w skali 1:10 000. Należy podkreślić, że o ile budowa geologiczna jednostki śląskiej jest zbliżona do przedstawianej na dotychczasowych mapach, to budowa jednostki dukielskiej jest zdecydowanie inna niż było to dotychczas prezentowane. Interpretację budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geologicznych wykonanych na kierunku N.S. Pozwoliło to pokazać skomplikowany układ tektoniczny występujący na pograniczu strefy nasunięcia jednostki dukielskiej na śląską.
EN
The following text applies to the geological structure of the Silesian and Dukla nappe in the Chyrowski stream region, located south of Dukla. The geological structure presented in this article is based on previous geological maps and particularlyon the Polish Geological Map, scale 1:50 000. The geological structure of the analyzed region has been updated based on field research conducted by the author of the article in 2003. The results of the works made possible to build detailed lithostratigraphic models of the Silesian and Dukla geological units. The new details were presented on a geological map on a scale of 1:10 000. It should be noted that while the Silesian geological structure is quite similar to that depicted on existing maps, the construction of the Dukla unit is much different than it was previously presented. Interpretation of the new geological model was presented on geological crosssections with NS direction. The presented geological cross-section allowed to show a complicated tectonic system which occurs at the border of the Dukla and Silesia units.
Czasopismo
Rocznik
Strony
797--809
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.,
Twórcy
autor
autor
 • Zakład Podziemnego Magazynowania Gazu, Instytut Nafty i Gazu
Bibliografia
 • [1] Chowaniec J., Witek K.: Mapa hydrogeologiczna Polski. Ark. Nowy Żmigród 1039. PIG O/Karpacki, Kraków, na zlec. Ministerstwa Środowiska, 2002.
 • [2] Chowaniec J., Witek K.: Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Ark. Nowy Żmigród 1039. PIG O/Karpacki, Kraków, na zlec. Ministerstwa Środowiska, 2002.
 • [3] Karnkowski P., Konarski E.: Katalog złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Karpaty. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1973.
 • [4] Klimaszewski M.: Geomorfologia. Warszawa, PWN.
 • [5] Kondracki J.: Geografia Polski, mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa, PWN, 1994.
 • [6] Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1968.
 • [7] Malinowski J. (red.): Budowa geologiczna Polski. T. VII, Hydrogeologia. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1991.
 • [8] Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Dukla.
 • [9] Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1983.
 • [10] Pikul A., Jokiel W.: Operat wodnoprawny stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęć na potoku Chyrowskiego i potoku bez nazwy (dopływ potoku Chyrowskiego), zlokalizowanych w m. Lipowica, na potrzeby wodociągu miejskiego w Dukli. Mat. arch., Jasło 1996.
 • [11] Poprawa D.: Wody mineralne województwa krośnieńskiego. Przew. XLIX Zjazdu PTG. Krosno, 22–25 września 1977, Wyd. Geologiczne.
 • [12] Praca zbiorowa: Poradnik Hydrogeologa. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1971.
 • [13] Praca zbiorowa: Regionalna geologia Polski. T. 1. Karpaty. Pol. Tow. Geol.
 • [14] Przewodnik LXXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Iwonicz-Zdrój, 22–25.09.2004.
 • [15] Ślączka A.: Geologia jednostki dukielskiej. Warszawa, Wyd. Geologiczne, 1971.
 • [16] Świdziński H.: Słownik stratygraficzny północnych Karpat fliszowych. Biul. Państ. Inst. Geol. 1948, nr 37.
 • [17] Teysseyre H.: Zarys budowy geologicznej Karpat Dukielskich. Spraw. Państw. Inst. Geol. T.7, 1932.
 • [18] Żytko K. i zespół: Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych. Wyd. Geologiczne, 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3691-4245
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.