PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ostrożne podejście do stosowania Eurokodów przy modernizacji nasypów kolejowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cautious approach to the use of Eurocodes for the railway embankment modernization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy istotnego problemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji nasypów modernizowanych linii kolejowych. Konieczność wzmocnienia jest konsekwencją wzrostu obciążeń podtorza wskutek planowanego zwiększenia prędkości rozkładowej pociągów. Do tego jeszcze należy dodać bardzo wysokie wymagania dotyczące zapasu stateczności skarp, jakie wprowadziła najnowsza edycja wewnętrznych przepisów kolejowych. Skrajnie odmienne podejście reprezentują zalecenia projektowe zawarte w normach europejskich, dotyczące projektowania geotechnicznego nasypów kolejowych. W artykule przedstawiona jest dyskusja rozwiązań projektowych uzyskanych według tych dwóch skrajnych podejść obliczeniowych oraz zagrożeń związane z zastosowaniem Eurokodów.
EN
The article discusses the important problem of ensuring the safe exploitation of modernized railway embankments. Strengthening of embankment slopes is a consequence of increased load as a result of the planned increase the speed of trains. Should also take into account the very high demands on the stability of slopes, which introduced the latest edition of the internal rules of the Polish railway. Design recommendations included in the Eurocedes represent an extremely different approach for the design of geotechnical railway embankments. The article presents a discussion of design solutions developed from these two extreme approaches computing and the risks associated with the use of European Standards.
Rocznik
Tom
Strony
8--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.,
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009 r.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 151 z dnia 15.12.1998 r.
 • 3. PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1. Oddziaływanie na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
 • 4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • 5. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. Załącznik krajowy NA
 • 6. Norma branżowa „Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” BN-88/8932-02 z roku 1988
 • 7. Drogi Kolejowe, praca zbiorowa pod redakcją Jana Sysaka, PWN, Warszawa 1986.
 • 8. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 2004.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.
 • 10. Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wyd. KiŁ, Warszawa, 2000.
 • 11. Krużyński M., Hawrysz M., Batog A.: Stateczność skarp nasypów modernizowanych linii magistralnych. III MKN-T Problemy modernizacji i naprawy podtorza konferencyjnego. Materiały konferencyjne. Wrocław Żmigród, 2006.
 • 12. Batog A., Hawrysz M.: Problemy analizy stateczności skarp nasypów kolejowych. Górnictwo i Geoinżynieria, 1/2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3655-4160
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.