PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania modeli podtorza z warstwą ochronną

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigations of models describing subgrade with a protection layer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podczas modernizacji podtorza zdarzają się trudności z zapewnieniem jego wymaganych stanów odkształcenia i zagęszczenia. Ten stan rzeczy skłania do poszukiwania rozwiązań umożliwiających poprawę osiąganych efektów przebudowy. Jednym z nich jest rozpoznanie właściwości kruszyw kamiennych stosowanych na warstwy ochronne podtorza oraz określenie technologii ich stosowania. Zaprezentowano rezultaty laboratoryjnych testów modeli podtorza kolejowego z warstwą ochronną z niesortu kamiennego. Opisano przebieg i wyniki badań wstępnych, zasadniczych i kontrolnych. Na podstawie wyników oznaczeń wykazano wpływ wilgotności niesortu kamiennego na jego właściwości. Podano wnioski wynikające z przeprowadzonych doświadczeń.
EN
During railroad subgrade.s modernizations problems with meeting required states of deflection and consolidation happen. Such events prompt a search for solutions enabling improvement of the subgrade.s reconstruction results. One of such solutions is a recognition of properties of crushed stone aggregate used for protection layers and choice of appropriate construction technology. Presented in this paper are results of laboratory tests of models describing railroad subgrade with mixed stone aggregate protective layer. The paper shows a procedure and results of preliminary, basic and control investigations. Based on the acquired results influence of the aggregate.s moisture on it.s properties was proven. The paper ends with conclusions from the experiments.
Rocznik
Tom
Strony
32--35
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.,
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Pawłowski M.: O badaniach wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego. Przegląd Komunikacyjny 2010, nr 11-12, s. 28-33.
 • 2. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika odkształcenia kruszyw na podstawie próbnych obciążeń płytą statyczną. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, 2010.
 • 3. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika odkształcenia z próbnych obciążeń modeli podtorza z niesortu kamiennego. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Krakowie. Seria Materiały Konferencyjne, 2011, nr 96 (z. 158 „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”), s. 411-424.
 • 4. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika obciążenia modeli podtorza z piasku średniego. Przegląd Komunikacyjny 2011, nr 9-10, s. 92-97.
 • 5. Pawłowski M.: Badania edometryczne niesortu kamiennego. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 2011, nr 12, s. 21-32.
 • 6. Pawłowski M.: Badania na wielkowymiarowym modelu podtorza kolejowego. Technika Transportu Szynowego 2010, nr 4, s. 44-48.
 • 7. PKN. PN-B-11112 Kruszywa mineralne - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 1996.
 • 8. PKN. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora. 2007.
 • 9. PKN. PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pomniejszania próbek. 1999.
 • 10. PKN. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 1998.
 • 11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 2009.
 • 12. Porębski R., Siewczyński Ł., Zalewski J.: Ocena skuteczności wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Budownictwo, 2005, z. 103, str. 187-196.
 • 13. Siewczyński Ł., Pawłowski M.: Analiza wpływu zmian w przepisach o podtorzu na stan jego odkształcalności po modernizacji. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 2011, nr 9, s. 39-62.
 • 14. Siewczyński Ł., Pawłowski M.: Wymagane i osiągane wartości wskaźnika odkształcenia modernizowanego podtorza. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Krakowie. Seria Materiały Konferencyjne, 2011, nr 73 (z. 124 „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”), str. 245-264.
 • 15. Volk W.: Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT, 1973.
 • 16. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3655-4081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.