Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3178-2242

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Nośność odrzwi stalowej obudowy podatnej z uwzględnieniem jakości ich wykonania

Autorzy Duży, S. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Bearing capacity of yielding steel support frame taking into consideration quality of its conformance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym celem projektowania i wykonania wyrobiska jest zapewnienie jego stateczności, której utrata stwarza wiele zagrożeń. Jednym z podstawowych czynników decydujących o niezawodności konstrukcji obudowy jest jakość jej wykonania. W artykule, na przykładzie wyrobisk korytarzowych wykonanych w stalowej obudowie odrzwiowej podatnej przedstawiono wnioski z wyników badań podstawowych wielkości geometrycznych i podpornościowych wyrobiska korytarzowego i jego obudowy. Ze względu na dużą zmienność badanych parametrów zwrócono uwagę na konieczność prowadzenie kontroli jakości wykonywania obudowy. Wykazano wpływ jakości wykonania wyrobiska na charakterystykę pracy odrzwi obudowy i możliwość uwzględniania czynników technologicznych w procesie doboru obudowy i projektowania wyrobisk.
EN The basic aim of designing and execution is to ensure its stability, its loss creates many hazards. One of the basic factors decisive about support construction reliability is quality of its conformance. On the example of narrow working executed with yielding steel frame support conclusions from results of basic research of geometrical and resistance parameters of the narrow working and its support, are presented. Because of high changeability of tested parameters necessity of quality control of support conformance is pointed out. Effects of working execution quality on work characteristic of support frame and possibility of taking technological factors in the selection process of support and working designing has been shown.
Słowa kluczowe
PL czynniki technologiczne przy doborze obudów   jakość wykonania obudowy   kopalnie głębinowe   wyrobiska korytarzowe  
EN conformance quality of support   deep mines   narrow working   technological factors at selection of support  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2010
Tom T. 66, nr 12
Strony 50--54
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Duży, S.
  • Wydział Górnictwa i Geologii, katedra Geomechaniki, Budownictwa podziemnego i zarządzania Ochroną Powierzchni, Polit. Śl.
Bibliografia
1. Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Część 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1986.
2. Duży S.: Elementy zarzadzania jakością w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt Specjalny 2, Kraków 2007.
3. Duży S.: Statystyczna charakterystyka jakości procesu drążenia wyrobisk korytarzowych. ZN Pol. Śl., seria Górnictwo, z. 270, Gliwice 2005.
4. Duży S.: Studium niezawodności konstrukcji obudowy i stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. ZN Pol. Śl., s. Górnictwo, z. 277, Gliwice 2007.
5. Duży S.: Zachowanie się odrzwi stalowej obudowy podatnej w warunkach deformacyjnych ciśnień górotworu w świetle obserwacji dołowych. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 31, zeszyt 3, Kraków 2007.
6. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
7. Polska Norma PN-ISO 2394: 2000. Ogólne zasady niezawodności konstrukcji.
8. Polska Norma PN-ISO 9002: 1994. Systemy jakości. Modele zapewnienia jakości w pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.
9. Polska Norma PN-ISO 9001: 1996. Systemy jakości. Modele zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.
10. Polska Norma PN-ISO 9001: 2001. System zarzadzania jakością. Wymagania.
11. Polska Norma PN-90/G-06011: 1990. Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. Wyrobiska obudowane odrzwiami z kształtowników korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. Szymczak Cz.: Elementy teorii projektowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3178-2242
Identyfikatory