Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1282

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Redukcja emisji gazów cieplarnianych a termomodernizacja budynków

Autorzy Żurawski, J. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W marcu 2008 r. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej podkreślili konieczność podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu prze.ciwdziałanie zmianom klimatycznym. Nakreślili program .3x20%", który za.kłada konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. o 20% w stosunku do emisji z 1990 r., poprawę efektywności energetycznej w tym samym okresie o 20% oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawia.nych w całkowitej produkcji energii również do 20%. Tymczasem ostanie in.formacje dotyczące prac rządu nad budżetem wskazują, że nie zamierza on w 2010 r. przekazać środków na fundusz termomodernizacyjny.
Słowa kluczowe
PL CO2   fundusz termomodernizacyjny   gaz cieplarniany  
EN CO2   greenhouse gas   thermodynamisation found  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2010
Tom R. 15, nr 1
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.,
Twórcy
autor Żurawski, J.
  • Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii SAPE, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Bibliografia
1. „Third Assessment Report", Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2000.
2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162, poz. 1121, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1459).
4. „Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020", www.mos.gov.pl.
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
6. Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" (M.P. z 2003 r. nr 33, poz. 433).
7. „Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju".
8. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej", www.pae.org.pl.
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t.j. DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625).
10. „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP)", www.mg.gov.pl.
11. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (DzUrz L 114 z 27.4.2006 r., s. 64-85).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1282
Identyfikatory