Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2859-1268

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Projektowanie budynków niskoenergetycznych jako problem optymalnego ich kształtowania

Autorzy Stachowicz, A.  Fedorczak-Cisak, M. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązek obliczania charakterystyki energetycznej budynków spowodował zasadniczy wzrost zainteresowania projektantów problemem projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Zaproponowana metoda tej oceny [1, 2] budzi wprawdzie poważne kontrowersje [3, 4], jednak samo zwrócenie uwagi na problem jest niewątpliwie cenne, bo może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w sektorze komunalno-bytowym budownictwa. A jest ono bardzo duże [ok. 40% całkowitego zużycia energii].
Słowa kluczowe
PL energetyka   projektowanie budynku  
EN building design   energetics  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2009
Tom R. 14, nr 5
Strony 22--27
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
autor Stachowicz, A.
autor Fedorczak-Cisak, M.
  • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
1. RozporzĄdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze.sci budynku stanowiacej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporzadzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
3. List otwarty do premierà ,,Uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych z 6.11.2008 r. w kontekscie swiadectw energetycznych", "Gazeta Wyborcza", 22.01.2009 r.
4. "Uwagi do rozporzqdzeniaw sprawie warunków technicznych z 6.11.2008 r. w kontekscie świadectw energetycznych", "Inżynieria i Budownictwo", 01.2009.
5. A. Stachowicz, “Standardowe budynki niskoenergetyczne", KN KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 17-20.09.2007, t. 1, s. 289-296.
6. T. Kisilewicz, ,,Modelowanie termiczne budynków przy użyciu programu Energy Plus", ENERGODOM 2000, Kraków-Zakopane 2000.
7. W. Marks, S. Owczarek,"0ptymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych", PAN, Warszawa 1999.
8. M. Fedorczak-Cisak,"0cena energetyczna budynków z zastosowaniem metod optymalizacji wielokryterialnej i wielopoziomowej", Rozprawa doktorska, Kraków 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2859-1268
Identyfikatory