Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0161

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Mechanika

Tytuł artykułu

Problemy zasilania silnika G9T paliwem F-34 oraz jego mieszaninami z biokomponentem

Autorzy Karczewski, M.  Wilk, M. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=786
Warianty tytułu
EN Delivery problems in a G9T engine supplied with the fuel F-34 and its bicomponent mixtures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było określenie wpływu paliwa zasilającego silnik na parametry użyteczne i skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika Renault G9T z wysokociśnieniowym układem wtrysku zasilanego paliwem F-34 i mieszanin uległy częściowo zmianie w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej napędowy.
EN The assessment of the influence of kind of fuel supplied diesel engine Renault G9T on its useful parameters and exhaust gas composition was the aim of investigations. The investigations were made while the engine was feeding six kinds of the fued: diesel fuel as a basic fuel, single fuel the NATO code F-34, the mixture of fuels: F-34 and the methyl esters of higher acids rape oil of the rapeseed. As the result of made investigations was state, that the parameters of engine Renault G9T with the high pressure injection system supplying the fuel F-34 and the mixture of fuels were partly changed in the relation to the basic fuel what there was the diesel oil.
Słowa kluczowe
PL estry   paliwo F-34   silnik spalinowy   układ zasilania  
EN combustion engine   ester   F-34 fuel   fuel system  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Mechanika
Rocznik 2008
Tom R. 105, z. 7-M
Strony 47--54
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.,Tab., fot., wykr.,
Twórcy
autor Karczewski, M.
autor Wilk, M.
  • Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Bibliografia
[1] Ambrozik A., Kruczyński S., Jakubiec J., Orliński S., Wpływ zasilania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym paliwem mineralnym i roślinnym na proces wtrysku oraz rozpad strugi paliwa, Journal of KONES Powertrain and Transport. European Science Society of Powertrain and Transport Publications, Vol. 13, No. 3, Warszawa 2006.
[2] Baczewski K., Kałdoński T., Walentynowicz J., Problems with introducing a single fuel concept in the land forces, WAT, Warszawa 2003.
[3] Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym, WKiŁ, Warszawa 2004.
[4] Kałużyński M., Reksa M., Zarudzka E., Wpływ dodatków estrów metylowych na właściwości biodiesla i toksyczność spalin silnika Diesla, Journal of KONES Powertrain and Transport. European Science Society of Powertrain and Transport Publications, Vol. 13, No. 4, Warszawa 2006.
[5] Szlachta Z., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, WKiŁ, Warszawa 2002.
[6] Walentynowicz J. i in., Dobór paliw zastępczych do silników pojazdów wojskowych, raport z realizacji Projektu Badawczego Grant nr 0T00A00713.
[7] Wprowadzenie koncepcji jednolitego paliwa F34/35 w wojskach lądowych NATO, aneks do raportu AC12(NF&LWG)D14 z 10.07.1998.
[8] Karczewski M., Walentynowicz J., Wstępne wyniki badań silnika G9T zasilanego paliwem f-34 oraz jego mieszaniną z biokomponentem, Journal of KONES Powertrain and Transport. European Science Society of Powertrain and Transport Publications, Vol. 14, No. 3, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0161
Identyfikatory