Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2578-9641

Czasopismo

Chemical and Process Engineering

Tytuł artykułu

Application of low parameter PSA process for capture of CO2 from flue gases emitted during oxygen-enriched combustion

Autorzy Wawrzyńczak, D.  Nowak, W. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95350 https://www.degruyter.com/view/j/cpe
Warianty tytułu
PL Zastosowanie adsorpcji zmiennociśnieniowej do wychwytywania CO2 z gazów spalinowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents application of commercial sorbents, e.g. zeolites for capture of carbon dioxide from flue gases for low parameters of adsorption process. The main focus of the investigations was to minimize energy demand, therefore adsorption was carried out under low feed gas pressure. The applied gas mixture simulated the one emitted during coal burning in oxygen-enriched atmosphere, which is characterized by higher content of carbon dioxide in comparison with conventional burning. Variety of parameters which affect separation process such as step configuration, purge gas flow rate, adsorption time, and also temperature were taken into account during pressure swing adsorption.
PL Badano zastosowanie komercyjnych sorbentów . zeolitów do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Głównym celem badań była minimalizacja zapotrzebowania energii, dlatego adsorpcję prowadzono pod niskim ciśnieniem gazu zasilającego. Zastosowana mieszanina gazów odpowiada składem gazom emitowanym podczas spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem. Charakteryzuje się ona większą zawartością dwutlenku węgla w porównaniu ze składem gazów w konwencjonalnym procesie spalania. W badaniach procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej uwzględniono wiele parametrów, od których zależy separacja, takich jak: konfiguracja etapów, strumień gazu płuczącego, czas adsorpcji, a także temperatura.
Słowa kluczowe
PL dwutlenek węgla   gaz spalinowy  
EN carbon dioxide   flue gas  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Chemical and Process Engineering
Rocznik 2009
Tom Vol. 30, z. 4
Strony 589--602
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.,Tab., wykr.,
Twórcy
autor Wawrzyńczak, D.
autor Nowak, W.
  • Częstochowa University of Technology, Department of Heating, Ventilation and Air Protection, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa, Poland
Bibliografia
[1] World Energy Outlook 2006, International Energy Agency.
[2] Łagisza już w sieci, Polska Energia, 2009, 2, 26.
[3] CHEN J.-CH., LIU Z.-S., HUANG J.-S., J. Hazard. Mater., 2007, 142, 266.
[4] ERGA O., JULIUSSEN O., LIDAL H., En. Conv. Man., 1995, 36, 387.
[5] GOMES V., YEE K., Sep. Purif. Techn., 2002, 28, 161.
[6] CHOU CH.-T., CHEN CH.-Y., Sep. Purif. Techn., 2004, 39, 51.
[7] GRANDE C., RODRIQUES A., Int. J. Greenhouse Gas Control, 2008, 194.
[8] TAKAMURA Y., NARITA S., AOKI J., HIRONAKA S., UCHIDA S., Sep. Purif. Techn., 2001, 24, 519.
[9] NII S., TAKEUCHI H., TAKAHASHI K., J. Chem. Eng. Japan, 1992, 1, 67.
[10] MERATLA Z., En. Conv. Man., 1997, 38 Suppl., S147.
[11] VOSS CH., Adsorption 2005, 11, 527.
[12] HARLICK P., TEZEL H., Microp. Mesop. Mater., 2004, 76, 71.
[13] TAKAMURA Y., NARITA S., AOKI J., HIRONAKA S., UCHIDA S., Sep. Purif. Techn., 2001, 24, 519.
[14] SUZUKI T., SAKODA A., SUZUKI M., IZUMI J., J. Chem. Eng. Japan, 1997, 30, 1026.
[15] RUTHVEN D.M, FAROOQ S., KNAEBEL K.S., Pressure Swing Adsorption, VCH Publishers, New York, 1994.
[16] YANG R.T., Gas Separation by Adsorption Process, Imperial College Press, London 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2578-9641
Identyfikatory