Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2496-9572

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych przepisów prawnych : terminologia, zasoby, wykorzystanie

Autorzy Pluta, I.  Szczepańska, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Waters of Upper Silesian Coal Basin mines in the light of new regulations : terminology, reserves, utilization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji scharakteryzowano wody podziemne i kopalniane Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle aktualnych, nowych przepisów prawnych opartych o ramowe ustalenia zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RDW 2000/60/EC). Przedstawiono klasyfikację jakości wód podziemnych oraz projekt: klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń wód kopalnianych odprowadzanych z zakładów górniczych, a także ocenę zasobów i wykorzystania wód kopalnianych.
EN Underground and mine waters of the Upper Silesian Coal Basin are characterised in the light of the new regulations based on decisions included in the Directive of European Parliament and European Union Council (RDW2000/ 6O1EC). The classification of underground waters quality as well as the proposal of pollution indices of mine waters disposed from mines and also evaluation of the reserves and utilisation of mine waters are presented.
Słowa kluczowe
PL Górnośląskie Zagłębie Węglowe   wody kopalniane  
EN mine waters   Upper Silesian Coal Basin  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 7-8
Strony 25--32
Opis fizyczny Biblogr. 27 poz., tab.
Twórcy
autor Pluta, I.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Szczepańska, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. Błaszyk T., Macioszczyk A.: Klasyfikacje jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska. Warszawa, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1993.
2. Chojnacki A.: Kierunek prac badawczych w dziedzinie jakości i zasobów wód dyspozycyjnych. PZiTS Oddział Krakowski, II Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Ochrona Zasobów Wód, 1975, Kraków.
3. Dowgiałło J.: Wyniki badań składu izotopowego tlenu i wodoru w wodach podziemnych Polski południowej. Biuletyn Instytutu Geologicznego. t. 5, 1973 r. nr 277, s. 319- 338. Wydaw. Geol., Warszawa.
4. Kazimierski B., Macioszczyk A.: Monitoring wód podziemnych w świetle nowych przepisów prawa. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 11, 2003, s.399-410, Gdańsk.
5. Kleczkowski A.S.: Problemy ochrony zasobów wód lądowych. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1978.
6. Kleczkowski A.S. ed.: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. 1:500 000, AGH, 1990. Kraków.
7. Macioszczyk A., Witczak S.: Współczesne problemy hydrogeochemii. Biuletyn PIG 1999, nr 338, s. 139-156, Warszawa.
8. Marchacz W., Malinowski T., Orczyk W., Sieradzki A.: Klasyfikacja wód kopalnianych oraz możliwości ich wykorzystania dla zaopatrzenia osiedli i przemysłu w wodę. Prz. Gór., 1966, nr 7-8, s. 293- 298.
9. Marchacz W., Posyłek E., Szczapańska K.: Ocena zasobów i możliwości ujęć i wykorzystania wód kopalnianych w Zagłębiu Górnośląskim. Prace GIG. seria dodatkowa 1971.
10. Pałys J.: O genezie solanek w górnym karbonie na Górnym Śląsku. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1966, t. 36, z. 2, s.121-154.
11. Pazdro Z., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. WG, Warszawa, 1990, s. 461.
12. Pluta I.: Jakość wód południowo-zachodniej części GZW na podstawie badań hydrochemicznych i izotopowych w kopalni „Morcinek". Prz. Gór., 2002, nr 9, s. 42-54.
13. Pluta I.: Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego ich geneza, zanieczyszczenie i metody oczyszczania. Prace Naukowe GiG 2004 (w druku).
14. Pluta I., Wątor L., Zuber A.: Pochodzenie solanek kopalni „Silesia" w świetle badań izotopowych i hydrochemicznych. Problemy hydrogeologiczne poludniowo-zachodniej Polski. Wydaw. Edukacyjne dolnośląskie, 1996, s. 305-312.
15. Pluta I., ZuberA.: Origin of brines in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) inferred from the stable isotope and chcmical data. Applied Geochemistry, 1995, t. 10, s. 447-460.
16. Różkowski A : Chemizm wód w utworach trzeciorzędowych Zagłębia Górnośląskiego, Biuletyn Instytutu Geologicznego, Warszawa, 1971, nr 249, s.7-63.
17. Różkowski A., Przewłocki K.: Application of stable isotopes in mine hydrogeology taking Polish coal basin as an example. In: Isotope Techniques in Groundwater Hydrogeology, IAEA Vienna, t. 1, 1974, s. 481-502.
18. Różkowski A . Chmura A., Siemiński A.: Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace PIG, 1997, nr 159, s.152.
19. Solik-Heliasz E.: Ładunki soli, które odprowadzane będą do rzek z kopalń po ich restrukturyzacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 246 (nr kat. 1480), 2000, s. 499-505.
20. Staniewicz-Dubois H.: Wskaźniki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych. Warszawa, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1995.
21. Wilk Z.: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Tom I - Hydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa kamiennego. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, AGH, Kraków, 2003, s. 611.
22. Wilk Z.: Niektóre zagadnienia związane z wpływem robót górniczych na stosunki wodne. Prz. Gór., 1958, nr 2, s. 95-99.
23. Wilk Z.: Zasoby wód kopalnianych w Polsce i stopień ich wykorzystania, [w:] Materiały Krajowej Konferencji Geologicznej „Geologia w gospodarce narodowej. Polityka gospodarowania zasobami kopalin i wód podziemnych w Polsce", Warszawa SITG, Cent. Urząd Geol., PTG, 1985, s. 269-276.
24. Wilk Z.: Wybrane zagadnienia gospodarki wodami kopalnianymi w polskim górnictwie, [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, t. 8, 1997, s. 17-29. Wydaw. WIND, Wrocław.
25.Witczak S., Adamczyk A.: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, t. 1,2. Biblioteka Monitoringu Środowiska POŚ, Warszawa 1994, 1995, s. 25(1), s. 579(11).
26. Wodecki J., Dzbik J.: Rola i znaczenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Materiały Konferencji Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych, Katowice maj 2003, s. 29-37.
27. Zuber A., Pluta L.: Wskaźniki izotopowe i hydrochemiczne genezy solanek karbonu GZW. W: Problemy hydrogeologiczne poludniowo-zachodniej Polski. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 497-504.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2496-9572
Identyfikatory