PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ czynników geomechanicznych na zagrożenie wyrzutami metanu i skał w kopalniach Zofiówka i Pniówek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of geomechanical factors on the rock-and-gas outbursts at the mines "Zofiówka" and "Pniówek" in the Jastrzebie Coal Company S.A.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do chwili obecnej w górnośląskich kopalniach węgla kamiennego zaistniało kilka wypływów metanu oraz zjawisk gazogeodynamicznych, z których najwięcej miało miejsce w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Ostatnie wyrzuty metanu i skał (23.08.2002 r. w KWK Pniówek oraz 22.11.2005 r. w KWK Zofiówka) były do tej pory największymi z dotychczas zaistniałych zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę występowania metanu i wynikającego z tego zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak też skrótowo odnosi się do zaistniałych wyrzutów metanu i skał. W oparciu o dostępne materiały źródłowe i informacje o zaistniałych zdarzeniach przeprowadzono analizę warunków geomechanicznych i technologicznych determinujących wystąpienie przejawów zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Na podstawie powyższej analizy podjęto próbę określenia wpływu czynników geomechanicznych na zagrożenie wyrzutami metanu i skał w kopalniach Zofiówka i Pniówek.
EN
Up to now there happened in the Upper Silesian hard coal mines a few methane emissions and gas-geodynamic events, mostly at the mines "Pniówek" and "Zofiówka". The last methane-and-rock outbursts (on 23.08.2002 in the "Pniówek" mine and on 22.11.2005 in the "Zofiówka" mine) have been until now the largest gas-geodynamic events which ever happened in the mines included in the Upper Silesian Coal Basin. The paper presents a general characteristic of occurrence of methane and a methane hazard as well as methane-and-rock outbursts resulted from existence of methane in the mines included in Jastrzebie Coal Company. The paper relates briefly also to the methane-and-rock outbursts which just happened. Basing on the available source materials and information there have been analysed the geomechanical and technology conditions determining the occurrence of symptoms of the methane-and-rock outburst hazard. On the basis of the above mentioned analysis one has tried to determine the impact of geomechanical factors on the methane-and-rock outburst hazard at the coal mines "Zofiówka" and "Pniówek".
Rocznik
Strony
156--172
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.,Rys., tab., wz., wyk
Twórcy
autor
autor
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
 • 1. Bodziony J. i in.: 1997: Analiza i ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz stosowanych metod profilaktyki w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., IMG PAN Kraków, (niepublikowana).
 • 2. Berger J., Nowak E.: 2001: Methane Capturing from Mines under closure processes in the Rybnik Coal District. Conference Proceedings 29th International Conference of Safety in Mines Research Institutes, Szczyrk.
 • 3. Borowy B, Michalik H, Nawrat S., Stobiński J., 1988: Kształtowanie się zagrożenia metanowego w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego. Materiały konferencyjne. Referat na XII Międzynarodowe Kolokwium: Kierunki Zwalczania Zagrożenia Wyrzutami Metanu i Skał w Górnictwie Podziemnym. Nowa Ruda-Radków, 19-23 sierpień.
 • 4. Jakubów A., Tor A., Tobiczyk St., 2003: Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej do szybu II na poziomie 1000 m w KWK Pniówek - okoliczności, przyczyny i skutki. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wyd. CPPGSMiE, PAN. Wykłady, nr 25. Kraków.
 • 5. Kobiela Z., Krzystolik P., Zawierucha M., 1988: Strefy wysokiej metanonośności a zagrożenie wyrzutami metanu i skał w pokładach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Materiały konferencyjne. Referat na XII Międzynarodowe Kolokwium "Kierunki Zwalczania Zagrożenia Wyrzutami Metanu i Skał w Górnictwie Podziemnym". Nowa Ruda-Radków, 19-23 sierpień.
 • 6. Kozłowski B., Grębski Z., 1982: Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wyd. Śląsk, Katowice.
 • 7. Krause E., Chrószcz A., 2002: Wyrzut metanu i skał w lunecie rurowej poz. 1000 metrów KWK Pniówek. Materiały konferencyjne. XXVII Dni Techniki ROR’2002. XIX Seminarium. Zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego w kopalniach - teoria i praktyka.
 • 8. Krzystolik P. i in., 2003: Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pt.: Analiza i ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz stosowanych metod profilaktyki w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - GIG KD Barbara Mikołów, (niepublikowana).
 • 9. Majcherczyk T., 1990: Zagadnienie możliwości występowania zjawisk gazogeodynamicznych w świetle pomiarów przeprowadzonych w kopalniach. Zeszyty Naukowe AGH, ser. Górnictwo, zeszyt 157, Kraków.
 • 10. Lama R., Bodziony J., 1996: Outburst of gas, coal and rock in underground coal mines. Ed. Lama & Associates, Wollongong NSW, Australia.
 • 11. Roszkowski J., Szlązak N., Szlązak J. 1997: Odmetanowanie jako środek zwalczania zagrożeń oraz sposób pozyskiwania paliwa. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dziennik Ustaw nr 94, poz. 841.
 • 13. Schinohl J., 2003: Wyrzuty metanu i skal w kopalni Pniówek. Wiadomości Górnicze nr 12. Katowice.
 • 14. Sprawozdanie Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 22 listopada 2005r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Kopalni Węgla Kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Katowice, luty 2006, (materiały niepublikowane).
 • 15. Topolnicki J., Wierzbicki M., Nowakowski A., Skoczylas N., 2003: Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pt.: Badania rozkładu naprężeń wywołanych obecnością gazu w otoczeniu czoła wyrobiska chodnikowego. IMG PAN. Kraków,(niepublikowana).
 • 16. Zarządzenie Nr 1 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16.02.1984 r. w sprawie prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia wypływami metanu z odrzutem węgla i skał w kopalniach węgla kamiennego Manifest Lipcowy i XXX-lecia PRL. Katowice.
 • 17. Schinohl A., Schinohl J, 1984: Wyrzuty gazów i skał w górnictwie węglowym. KWK Moszczenica (niepublikowana).
 • 18. Zorychta i in., 2006: Analiza warunków geomechanicznych oraz stanu naprężenia w pokładzie 409/4 w rejonie drążonego chodnika transportowego D-6 na poziomie 900 m KWK Zofiówka. Ekspertyza zamieszczona w sprawozdaniu Komisji [14].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1885-7411
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.