Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4187

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Obudowa szkieletowa odgałęzień chodników

Autorzy Daniłowicz, R.  Rotkegel, M.  Fraś, A.  Najman, W. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Frame support of road junctions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono nowy sposób zabezpieczania odgałęzień chodników korytarzowych obudową podporową (portal + odrzwia ŁP) wzmocnioną kotwiami strunowymi, będącymi również elementami stabilizującymi całą konstrukcję. Zastosowanie tego typu obudowy, do zabezpieczania odgałęzienia upadowej kamiennej I od przekopu północnego II na poziomie 300 m w kopalni "Janina", pozwoliło na znaczne zmniejszenie ciężaru konstrukcji przy zachowaniu wolnego przekroju wyrobiska.
EN A new way of road junctions protection by means of standing support (portal; + frame) reinforced by long string roof bolts being at the same time a stabilis-ing element of the construction. The use of this kind of support for protection; of the junction of the stone incline I from the northern drift II on the level 300 m. in the mine "Janina" allowed considerable reduction of the construc-tion weight maintaining the finished section of the working.
Słowa kluczowe
PL chodniki   górnictwo   kotwie strunowe   obudowa szkieletowa   wyrobisko  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 6
Strony 34--37
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Daniłowicz, R.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Rotkegel, M.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Fraś, A.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Najman, W.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. COSMOS/M - User's Guide, Structural Research & Analysis Corp. Los Angeles, USA, 1999.
2. Rusiński E.: Metoda elementów skończonych. System COSMOS/M. Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1994.
3. Szuścik W., Kuczyński J.: Wytrzymałość materiałów (Mechanika modelu ciała odkształcalnego i ciał rzeczywistego). Cześć 1. Wydaw. Polit. Śląskiej, Gliwice 1998.
4. Stałęga S. i in.: Dokumentacja pracy badawczo-usługowej GIG: ,,Dokumentacja techniczno-ruchowa, ramowa instrukcja montażu oraz obliczenia wytrzymałościowe z doborem obudowy portalowej do zabezpieczenia odgałęzienia upadowej kamiennej i przekopu północnego II na poziomie 300 m KWK "Janina" w Libiązu" - Katowice, listopad 2002.
5. PN-G 05020:1997 - Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa sklepiona. Zasady projektowania i obliczeń statycznych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4187
Identyfikatory