Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4167

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Kwaśne wody w kopalniach południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Autorzy Pluta, I. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Acid waters in mines of south-west area of Upper Silesian Coal Basin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powstawanie kwaśnych wód kopalnianych oceniane jest jako najważniejszy problem hydrogeochemiczny środowiska wodnego na świecie. Kwaśne wody powstają miejscowo (lokalnie) lub w całych rejonach (poziomach) w kopalniach południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najbardziej Intensywny proces utleniania minerałów siarczkowych (pirytu, markasytu) stwierdzono w kopalni "Marcel" na poziomie 200 m. Woda o pH 3,1 zawierała 8,8 g/dm[^3] siarczanów i 2,2 g/dm[^3] żelaza(lI, III). Największy zasięg powstawania kwaśnych wód natomiast stwierdzono w wodach wypływających z pustek poeksploatacyjnych kopalń: "Pniówek" i "Zofiówka". Kwaśne wody usuwają z naturalnych wód dopływających do kopalń w południowo-zachodnim obszarze GZW szczególnie szkodliwe zanieczyszczenia, jak: bar i izotopy radu. W przeszłości były one wykorzystywane jako wody kotłowe.
EN Formation of mine acid waters is evaluated to be the most important hydro-chemical problem of the water medium (environment) in the world. Acid waters are formed as well locally as in whole regions (horizons) in the mines of the south-west area of the Upper Silesian Coal Basin. The most intensive process of sulfide minerals' oxidation (pyrite, marcasite) have been stated in the mine "Marcel" on the horizon 200 m. Water with pH 3.1 contained 8.8 g/dm[^3] of sulfates and 2.2 g/dm[^3] of iron (II, III). The largest range of acid waters' formation has been stated in the waters flowing out from the cavities caused by the extraction of the mines "Pniówek" and "Zofiówka". The acid waters remove from natural waters flowing into the mines in the south-west area of GZW (Upper Silesian Coal Basin) particularly harmful contamination: barium and radium isotopes, and in the past were used as boiler water.
Słowa kluczowe
PL górnictwo węgla kamiennego   wody kopalniane  
EN bard coal mining   mine waters  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 2
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
autor Pluta, I.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. Ashmead D.: The influence of bacteria in the formation of acid mine waters. Colliery Guardian, 1955. No. 190, p. 694-698.
2. Banks D., Younger P. L., Dumpleton S.: The historical use of mine-drainage and pyrite-oxidation waters in the central and eastern England, United Kingdom. Hydrogeology Journal, 1996, Vol. 4, No. 4, p. 55-68.
3. Barnes I., Clarke F. E . Geochemistry of ground water in mine drainage problems U,S. Geol. Surv., 1964, Prof. pap., 473-A.
4. Berer E.: Unerwunschte und gezielte Oxidation von Pyrit, insbesondere von Pyrit in der Kohle. Glückauf Forschungshefte, 1982, Vol. 43, p. 132-134.
5. Cairney T., Frost R.C.: A case study of mine water quality deterioration, Mainsforth Colliery, County Durham. Journal Hydrogeology, 1975, Vol. 25, p. 275-293.
6. Connelly R. J., Harcourt K. J., Chapman J., Williams D.: Approach to remediation of ferroginous discharge in the south Wales Coalfield and its application to closure planning. Bull. Inst. Min. Met. 1995, No. 1024, p. 43-48.
7. Frolik A.: Dynamika i kierunki zmian jakości wód podziemnych w obszarach likwidowanych kopalń w aspekcie ich wykorzystania gospodarczego. Seria Wykłady Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002, s. 165-176.
8. Geldenhuis S., Bell F. G.: Acid mine drainage at a coal mine in the eastern Transvaal, South Africa. Environmental Geology, 1998, Vol. 34, No. 2-3, p. 234-242.
9. Kossuth S.: Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku. Wydaw. „Śląsk" 1965.
10. Leitch R. D.: Observation of acid mine drainage in western Pennsylvania. U.S. Bur. Mines Rep. lnvest., 1928, p. 2725.
11. Mitko K., Bebek M.: Determination of major elements in saline waters samples using ICP-AES. Atomie Spectroscopy, 2000, Vol. 21, No. 3, p. 77-85.
12. Paine P.J.: An historic and geografic overview of acid mine drainage. Acid Mine Drainage Seminar/Workshop, Halifax, Nova Scotia, March 1987, p. 1-45.
13. Pałys J.: Wody typu siarczanowo-sodowego i węglanowo-sodowego na Górnym Śląsku. Przegląd Geologiczny. 1966, Nr 5, 229-232.
14. Pluta I.: Siarczany w wodach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prz. Gór., 1999, nr 7-8, s. 15-18.
15. Pluta I.: Zmiany chemizmu wód w wyrobiskach górniczych kopalń GZW. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, Konferencja I Rozpoznanie złóż „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju", 2000, z. 246, s. 407-416.
16. Pluta I., Zuher A.: Origin of brines in the Uppern Silesian Coal Basin inferred from stable isotope and chcmical data. Applied Geochemistry, 1995, T. 10, s. 447-460.
17. Pluta I., Waleczek E.: Oczyszczanie solanek kopalni „Pniówek" z baru i radu. W: Materiały VI Konferencji Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń 1996, s. 309-318.
18. Pluła I., Zuber A., Pytlak M.: Możliwość wykorzystania zrobów w procesach oczyszczania wód kopalnianych. W: Materiały V Konferencji Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk 1994, s. 347-353.
19. Posyłek E.: Dynamika i kierunki zmian jakości wód podziemnych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Prz. Gór., 1998, Nr 3, s. 19-26.
20. Rogoż M.: Prognozowanie zmian w środowisku wodnym w zależności od kierunków rozwoju procesu restrukturyzacji. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej „Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego". 2000, s. 211-226.
21. Różkowski A., Kempa J.: Chemizm wód kopalnianych w niecce jejkowickiej i chwałowickiej. Współczesne problemy hydrogeologii, T. VI, Wrocław 1993, T. 6, s. 225-229.
22. Ślaski R., Hojka M. Haltof R.: Aspekty hydrogeologicznne eksploatacji ściany C-l w pokładzie 404/1-2 w kopalni „Morcinek". Materiały III Spotkania geologów Jastrzębskich i Rybnickich kopalń węgla kamiennego, 1998, s. 13-16.
23. Ślaski R., Faruga L.: Procesy oczyszczania wód kopalni „Zofiówka". W: Materiały Seminarium „Wody kopalń południowej części GZW ich zanieczyszczenie i sposoby oczyszczania", 2001, SI/9.
24. Wood S. C, Younger P.L., Robins N. S., 1999: Long-term changes in the quality of polluted minewater discharges from abandoned underground coal workings in Scotland. Quarterly Journal of Engineering Geology, Vol. 32, p. 69-79.
25. Wiliams T. M, Smiths B.: Hydrochemical characterization of acute acid mine drainage at Iron Duke minc Mazowe, Zimbabwe. Environmenlal Geology, 2000, Vol. 39, No. 3-4, p. 272-278.
26. Younger P. L.: Hydrogeochemistry of minewalers flowing from abandoned coal workings in County Durham, Quarterly Journal of Engineering Geology. 1995, Vol. 28, s. 101-113.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4167
Identyfikatory