Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1006-3952

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Konfiguracja kontaktu i krzywizna menisku w zagadnieniach adhezji kapilarnej w materiałach rozdrobnionych

Autorzy Opaliński, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Contact configuration and meniscus curvature for capillary adhesion in powders
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wskazano na znaczenie adhezji kapilarnej jako mechanizmu decydującego o właściwościach i zachowaniu materiałów rozdrobnionych o pośredniej wielkości cząstek. Podano uogólnioną metodę wyznaczania promieni krzywizny menisku mostka cieczowego tworzącego się między cząstkami w wyniku kondensacji pary wodnej z otoczenia. Uzyskane zależności stanowią podstawę do obliczania sił adhezji kapilarnej oraz określenia wpływu wilgotności na te siły. Przedstawiono pełną analizę promieni dla wszystkich podstawowych konfiguracji kontaktu występujących w materiałach rozdrobnionych. Na tej podstawie przedstawiono hipotezy dotyczące wielkości i kierunku zmian sił adhezji w tych materiałach.
EN Capillary adhesion has been pointed out to be an important mechanism controlling the properties and behaviour of medium-particle-size dispersed material. A generalised method for calculation meniscus curvature radii of liquid bridge formed between powder particles as a result of water vapour condensation has been given. The obtained relationships will be a basis for capillary adhesion force calculations and for estimation of the effect of relative humidity of surrounding atmosphere on the forces. A complete analysis of the meniscus radii has been accomplished for all important contact configuration systems existing in powders. On this basis hypotheses concerning the values and trends of adhesion forces in powders have been proposed.
Słowa kluczowe
PL adhezja kapilarna   konfiguracja kontaktu   krzywizna menisku   materiały rozdrobnione  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2001
Tom T. 22, z. 1
Strony 77--97
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.,
Twórcy
autor Opaliński, I.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1006-3952
Identyfikatory