Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0034

Czasopismo

Archiwum Spalania

Tytuł artykułu

Ograniczenie zagrożenia korozją chlorkową kotłów podczas spalania peletów biomasowych przez dodatek haloizytu

Autorzy Hardy, T.  Kordylewski, W.  Mościcki, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reduction of chlorine corrosion hazard during biomass pellets combustion with halloysite addition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wymaganie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii elektrycznej wywołuje duże zainteresowanie energetyki zawodowej użytkowaniem hiomasy jako paliwa. Spalanie lub współspalanie biomasy typu ligninoceluloza stwarza jednak dodatkowe zagrożenia dla powierzchni ogrzewalnych kotłów, jak wzmożone żużlowanie oraz korozja chlorkowa. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem dodania do biomasy glinokrzemianu, haloizytu, na zmniejszenie zagrożenia korozją chlorkową podczas spalania peletów biomasowych.
EN Growing demand for production of electric energy from renewable energy resources induced a considerable interest in the use of biomass as a fuel. However, combustion and co-combustion of biomass of lignincellulose type generates additional new threats for heat-exchanging surfaces of boilers, like increased slagging and chlorine corrosion. In this paper the results of laboratory investigations of the influence of halloysite addition on reduction of chlorine corrosion hazard during biomass pellets combustion was presented.
Słowa kluczowe
PL ligninoceluloza   glinokrzemian   chlor  
Wydawca Polski Instytut Spalania
Czasopismo Archiwum Spalania
Rocznik 2011
Tom Vol. 11, nr 3-4
Strony 215--223
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor Hardy, T.
autor Kordylewski, W.
autor Mościcki, K.
  • Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
[1]. Krewitt W. [et al.], Energy [R]evolution 2008 - a sustainable world energy perspective, ,,Energy Policy", 2009 nr 37, s. 5764-5775.
[2]. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
[3]. Ericsson K., Cofiring, A strategy for bioenergy for Poland?, ,,Energy", 2007 nr 32, s.1838-1847.
[4]. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Dz. U. Nr 156, Poz. 969.
[5]. Baxter L. [et al.], The behavior of inorganic material in biomass-fired power boilers: field and laboratory experiences, ,,Fuel Processing Technology", 1998 nr 54, s. 47—78.
[6]. Bątorek-Giesa N., Jagustyn B., Zawartość chloru w biomasie stale] stosowanej do celów energetycznych, ,,Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych", 2009 nr 40.
[7]. Grabke H.J., Reese E., Spiegel M., The effect of chlorides, hydrogen chloride and sulfur dioxide in the oxidation of steels below deposits, ,,Corrosion Science", 1995 nr 37, s. 1023-1043.
[8]. Wei X., Schnell U., Hein K. R.G., Behaviour of gaseous chlorine and alkali metals during biomass thermal utilization, “Fuel", 2005 nr 84, s. 841-848.
[9]. Bryers R.W., Factors critically affecting fireside deposits in steam generators. Impact of Mineral Impurities in Solid Fuel Combustion, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999.
[10]. Iisa K, LuY., Sulfation of potassium chloride at combustion conditions, ,,Energy&Fuels", 1999 nr 13, s. 1184-1190.
[11]. Schulz K.W., Robbins K., Lowering high temperature corrosion rate with chemical technology, PowerGen Europe, 2007.
[12]. Henderson P. [et al.], Reducing superheater corrosion in wood-fired boilers, ,,Materials and Corrosion", 2006 nr 2 (57 ).
[13]. Kurdowski W., Chemia cementu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.
[14]. Aho M., Ferrer E., Importance of coal ash composition in protecting the boiler against chlorine deposition during combustion of chlorine-rich biomass, ,,Fuel", 2005 nr 84, 2005, s. 201-212.
[15]. Tobiasen L. [et al.], Deposit characteristic after injection of additives to a Danish straw-fired suspension boiler, ,,Fuel Processing Technology", 2007 nr 88, s. 1108-1117.
[16]. Mroczek K, Kalisz S., Pronobis M., Sołtys J., Poprawa warunków pracy kotłów opalanych biomasą agro kondycjonowaną dodatkiem haloizytu, Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, llth International Conference on Boiler Technology 2010.
[17]. Kordylewski W., Mościcki K., Charakterystyka procesu spalania granulatów biomasowych w palenisku retor- towym, ,,Archiwum Spalania", 2010 nr 3-4 (10), 2010.
[18]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
[19]. Ściążko M., Zuława J., Sobolewski A., Przewodnik Metodyczny. Procedury bilansowania i rozliczania energii wytwarzanej w procesach współspalania, Zabrze-Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, 2007.
[20]. Wey M.-Y. [et al.], Formations and controls of HCl and PAHs by different additives during waste incineration, ,,Fuel", 2006 nr 85, s. 755-763.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0034
Identyfikatory