Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0030

Czasopismo

Archiwum Spalania

Tytuł artykułu

Badanie emisji gazów toksycznych podczas pożaru w pomieszczeniach wydzielonych płytami gipsowokartonowymi

Autorzy Ościłowska, B.  Tuśnio, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The study of emissions of toxic gases during a fire in rooms separated by sheets of plasterboard
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę badania emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego płyt gipsowo-kartonowych. Istotne parametry, takie jak wartość temperatury warunkującej rozpoczęcie procesu rozkładu oraz emisja tlenku węgla z płyt zostały wprowadzone do modelu pożaru opartego o komputerową mechanikę płynów CFD. W analizie porównano obliczone stężenie tlenku węgla podczas pożaru w pomieszczeniu z uwzględnieniem emisji gazów z materiałów wykończeniowych oraz bez uwzględnienia tego procesu.
EN The article presents a methodology of research of toxic emissions during the thermal decomposition of plasterboard. Important parameters such as temperature conditioning the commencement flameless combustion process and the emission of carbon monoxide from the plates were placed on the fire model based on computer fluid mechanics, CFD. This analysis compares the calculated concentration of carbon monoxide during a fire in the room, taking into account emissions from finishing materials and without taking account of the process.
Słowa kluczowe
PL temperatura   komputerowa mechanika płynów   tlenek węgla  
Wydawca Polski Instytut Spalania
Czasopismo Archiwum Spalania
Rocznik 2011
Tom Vol. 11, nr 3-4
Strony 181--188
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ościłowska, B.
autor Tuśnio, N.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, zbpp@sgsp.edu.pl
Bibliografia
[1].Makhniashvili I., Makles Z., Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych – toksyczne, pożarowe i wybuchowe, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", 2007 nr 11 (434), s. 10-13.
[2]. BSI PD 7974-6:2004: The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings - Part 6: Human factors: Life safety strategies - Occupant evacuation, behaviour and condition (Subsystem 6).
[3]. McGrattan K., McDermott R., Hostikka S., Floyd J., Fire Dynamics Simulator (Version 5) User's Guide, Special Publication 1019-5, Gaithersburg, National Institute of Standards and Technology. 2010.
[4]. Janik P. i inni, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowe, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych, Warszawa, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2008,
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0030
Identyfikatory