Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0004

Czasopismo

Archiwum Spalania

Tytuł artykułu

Wpływ ozonu na temperaturę procesu spalania gazu ziemnego

Autorzy Wilk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of ozone on temperature of natural gas combustion process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania wpływu ozonu dodawanego do mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem na temperaturę procesu spalania. Badania realizowano w stanowisku składającym się z generatora ozonu, reaktora spalania z palnikiem Meckera oraz układów pomiaru temperatury, strumienia objętości substratów spalania i składu chemicznego spalin. Prowadzono proces porównawczo w zaozonowanym powietrzu i w powietrzu bez dodatku ozonu. Badania prowadzono z dodatkiem ozonu od 1.25 do 14.02 mgO3/dm3(N2+O2), przy mocy palnika 260,330 i 390 W, spalając gaz ziemny w syntetycznym powietrzu ze stosunkiem nadmiaru powietrza od 0.8 do l.4. Stwierdzono, że ozon dodawany do mieszaniny paliwowo-powietrznej podwyższa temperaturę spalania o ok. 25 K.
EN The effects of ozone additions to natural gas/air mixtures on temperature of combustion process were studied. The investigations have been realized using a facility composed of an ozone generator, a modified Meeker burner, gas composition, flow rate and temperature measurement instrumentation. Comparisons were made of combustion with and without ozone additions. The tests were done for 1.25 to 14 mg O3/dm3 (02+N2) additions at 260,330 and 390 W thermal power and air excess ratio of 0.8 to 1.4 using synthetic air. A 25 K increase of temperature of the combustion process with ozone additions to natural gas/air mixtures were observed in the investigations.
Słowa kluczowe
PL spalanie paliw   ozon   gaz ziemny  
Wydawca Polski Instytut Spalania
Czasopismo Archiwum Spalania
Rocznik 2009
Tom Vol. 9, nr 3-4
Strony 151--160
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wilk, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mwilk@metal.agh.edu.pl
Bibliografia
[1]. Wilk R. K. Low-emission combustion, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
[2]. Caprio v., Insola A., Lignola P.G.: Ozone Activated Low Temperature Combustion of Propane in CSTR, Combust. Sci. Technology, t. 35, (1 983), s. 215-224
[3]. Golovitchev V.I., Chomiak J.: Evaluation of Ignition Improvers for Methane Autoignition, Proceeding of the 16-th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems. Kraków. (1997). s. 565-568
[4]. Ozonek J.: Laboratorium syntezy ozonu, wyd. uczelniane Politechniki Lubelskiej. Lublin 1993
[5]. Rotzoll G.: MassSpecroscopic Investigation of the i-C4H 10-O2-O3 Reaction and Implications for the Eeaction Mechanism. Combustion and Flame, t. 69, (1987), s. 229-233,
[6]. Rotzoll G.: Mass Spectrometric Investigation and Computer Modelling of the CH4-O2-O3 Reaction from 480 to 830 K, J. Phys. Chem., t. 90. (1986), s. 677-683,
[7]. Seo A.: Study on the Removal of Unburned Hydrocarbon by Ozone, Annual Technical Report Digest, Energy and Environmental Technology Laboratory, t. 9, (1999), dane z Internetu: http:/www.Tokyo-gas.co.jp/techno/eti/ene99/English/02e.html
[8]. Tacibana T., Hirata K., Nishida H ., Osada H.: Effect of Ozone on Combustion in Compression Ignition Engines, Combustion and Flame, t. 85, (1991), s. 515-519,
[9]. Nasser S.H., Morris S., James S.: A Novel Fuel Efficient and Emission Abatement Technique for Internal Combustion Engines, SAE Paper 982561, 1998,
[10]. Nomaguchi T., Koda S.: Spark Ignition of Methane and Methanol in Ozonized Air, Twenty Second Symposium (international) on Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh PA, (1988). s. 1677-1682.
[11]. Nishida H., Tachibana T.: Homogeneous Charge Compression Ignition of Natural Gas/Air Mixture with Ozone Addition, Journal of Propulsion and Power, t. 22, nr 1, Japan, (2006), s.151-157
[12]. Yagyu Y., Hayashi N., Kawasaki H., Ohshima T., Suda Y. I Baba S.: Fundamental Studies on Effect of Ozone Injection to the Internal-Combustion Engine-FTIR Spectrum of Hydrocarbon Compound Reformulated by Ozone, Jour. Phys: Conf. Series, 100 (2008) 060215, s. 1-4
[13]. Wilk M.: Badanie wpływu ozonu na proces spalania gazu, Praca doktorska, AGH, Kraków 2006.
[14]. Termoelementy - Arkusz 1: Charakterystyki (IEC 584-1: 1995), Norma europejska, CENELEC, nr ref. EN 60584-1: 1995E
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0004
Identyfikatory