PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stereotypy narodowościowe w profilach stereotypowej percepcji żołnierzy wielonarodowych jednostek wojskowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
National stereotypes in stereotypical perception profiles of soldiers in multinational military units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy opiera się na kontekście historycznym i trwałości badanych zjawisk, natomiast drugi dotyczy zmiany stosunku do innych narodowości pod wpływem podwyższenia kompetencji kulturowej pod wpływem faz asymilacji kulturowej. W artykule przedstawiono również cechy charakterystyczne narodowości wchodzących w skład wielonarodowych jednostek wojskowych w oparciu o opinie respondentów.
EN
The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one is based on the historical context and sustainability of the phenomena studied, whereas the other one relates to changes in relation to other nationalities under the influence of increased cultural competence under the influence of cultural assimilation phases. The paper also presents the characteristics of nationalities that are part of the multinational military units based on the opinions of respondents.
Twórcy
autor
 • Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Bibliografia
 • 1. Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2., Współczesny język polski, pod red. Bartmiński J., Wyd. Ossolineum, Wrocław 1993.
 • 2. Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • 3. Berting J., Villain – Gandossi C., Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych w stosunkach. Podejście interdyscyplinarne [w:] Narody i stereotypy, pod red. Walas T., Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995.
 • 4. Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 • 5. Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, DW ELIPSA, Warszawa 2003.
 • 6. Derwich M., Monarchia Jagiellonów, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004.
 • 7. Derwich M., Monarchia Piastów, Wyd. Dolnośląskie, Warszawa – Wrocław 2003.
 • 8. Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • 9. Genyk M. A., Stosunki polsko – ukraińskie w myśli politycznej Jerzego Stempowskiego, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
 • 10. Hawryluk O., Dialog ukraińsko – polski lat 90. Odniesienie do przełamywania stereotypów narodowościowych. Sukcesy i niezrealizowane możliwości, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
 • 11. Hawryluk S., Aspekt kulturowy w formowaniu i przezwyciężaniu stereotypów ukraińsko – polskich, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
 • 12. Konieczna J., Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • 13. Kurcz Z., Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • 14. Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • 15. Nischke B., Polacy i Niemcy – wzajemne stereotypy i uprzedzenia jako wynik II wojny światowej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
 • 16. Nowa Encyklopedia PWN, Tom 6, PWN, Warszawa 2006, s. 541-542.
 • 17. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, Świat Książki, Warszawa 2000.
 • 18. Skoczyński J., KonecznyJ., Teoria cywilizacji, IFiS PAN, Warszawa 2003.
 • 19. Surmacz B., Współczesne stosunki polsko – ukraińskie, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • 20. Szarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996.
 • 21. Zagórski Z., Wojsko Polskie a procesy współczesności, [w:] Transformacja instytucjonalno– rganizacyjna wojska na progu XXI wieku, pod red. Chojnacki W., AON, Warszawa 2004.
 • 22. śenkiewicz J., Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Wyd. UMK, Toruń 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0064
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.