Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0051

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych

Autorzy Izydorczyk, K.  Drobniewska, A.  Zalewski, M.  Frątczak, W.  Badowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania naukowe dotyczące środowiska przyrodniczego, zarówno abiotycznego, jak i biotycznego, prowadzone w ostatniej dekadzie, jednoznacznie wykazują, iż po raz pierwszy w historii dziejów człowiek w większym stopniu niż procesy naturalne kształtuje środowisko przyrodnicze Ziemi. Według Komisji Helsińskiej ponad 50% ładunku związków biogennych odpływających z terenu Polski pochodzi z obszarowych źródeł zanieczyszczeń.
Słowa kluczowe
PL strefa ekotonowa   zanieczyszczenie obszarowe   ekohydrologia  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2010
Tom nr 10
Strony 79--81
Opis fizyczny (Z. Kom.), Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor Izydorczyk, K.
autor Drobniewska, A.
autor Zalewski, M.
autor Frątczak, W.
autor Badowska, M.
  • Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO
Bibliografia
1. HELCOM 2007. Towards a Baltic Sea unaffected by eutrophication. 2nd Stakeholder Conference on the HELCOM Baltic Sea Action Plan. Helsinki (Finlandia) 6.03.2007.
2. Kunicki-Goldfinger W.J.H.: Życie bakterii. PWN. Warszawa 1994.
3. Sapek A.: Nawożenie fosforem a jego skutki w środowisku. „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 24/2008.
4. Hillbricht-Ilkowska A.: Temperate freshwater ecotones: problem with seasonal instability. [w:] Gopal B., Hillbricht-Ilkowska A., Wetzel R.G. (red.): Wetlands and Ecotones: studies on land-water interactions. Int. Sc. Public. New Delhi (Indie) 1993.
5. Prochazkova L.: Agricultural impact on the nitrogen and phosphorus concentration in water. [w:] Duncan N., Rzóska J. (red.): Land use impact on lake and reservoir ecosystems. Proc. MAB Project 5 Workshop in Warsaw. Facultas Verlag. Wiedeń 1980.
6. Kufel L.: Watershed nutrient loading to lakes in Krutynia (Masurian Lakeland, Poland) system. „Ekol. Pol.” 38/1990.
7. Jolankai G.: Quantification of land use impact on aquatic systems: an introduction. [w:] Jolankai G., Roberts G. (red.): Land use impacts on aquatic systems. MAB/UNESCO 1983.
8. Giercuszkiewicz-Bajtlik M.: Prognozowanie zmiany jakości wód stojących. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 1990.
9. Hillbricht-Ilkowska A., Ryszkowski L., Sharpley A.N.: Phosphorus transfers and landscape structure: riparian sites and diversified land use patterns. [w:] Tiessen H.: Phosphorus in the Global Environment. John Wiley and Sons Ltd. 1995.
10. Kruk M., Podbielska K.: Odpływy składników mineralnych ze zlewni Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego rolniczej otuliny. [w:] Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.): Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. IRIS. Olsztyn 1999.
11. Ryszkowski L., Bartoszewicz A.: Impact of agricultural landscape structure on cycling of inorganic nutrients [w:] Clarhol M., Bergstrom L. (red.): Ecology of Arable Land. Kluver Academic Publishers. Dordrechht 1989.
12. Hillbricht-Ilkowska A., Rybak J., Rzepecki M.: Ecohydrological research of lake-watershed relations in diversified landscape (Masurian Lakeland, Poland). „Ecol. Eng.” 16/2000.
13. Wagner-Łotkowska I.: Zmienność procesów i symptomów eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego na tle wybranych czynników klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych. Rozprawa doktorska. Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2002.
14. Kiedrzyńska E.: Proces retencji związków biogennych oraz sedymentacji osadu wezbraniowego w dolinie Pilicy pod kątem redukcji eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego. Praca doktorska. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2006.
15. Trojanowska A., Izydorczyk K.: Phosphorus fractions transformation in sediments before and after cyanobacterial bloom: implications for reduction of eutrophication symptoms in dam reservoir. „Water, Air and Soil Pollution” DOI 10.1007/s11270-009-0299-y.
16. Kaczmarek Z.: Wpływ niestacjonarności globalnych procesów geofizycznych na zasoby wodne Polski. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Politechnika Warszawska. Warszawa 12/1996.
17. Liszewska M., Osuch M.: Assessment of the impact of global climate change simulated by the ECHAM1/LSD general circulation model into hydrological regime of three polish catchments. „Acta Geophysica Polonica” 4/1997.
18. Zalewski M.: Rationale for the Floodplain Declaration from environmental conservation toward sustainability science. „Ecohydrology and Hydrobiology” 8/2008.
19. Zalewski M., Janauer G.A., Jolankaj G.: Ecohydrology: A New Paradigm for the Sustainable Use of Aquatic Resources. Conceptual Background, Working Hypothesis, Rationale and Scientific Guidelines for the Implementation of the IHP-V Projects 2.3/2.4, Technical Documents in Hydrology No.7. UNESCO. Paryż 1997.
20. Zalewski M.: Ecohydrology - the scientific background to use ecosystem properties as management tools toward sustainability of water resources. „Ecological Engineering Journal on Ecohydrology” 16/2000.
21. Zalewski M.: Ecohydrology - an interdisciplinary tool for integrated protection and management of water bodies. „Arch. Hydrobiol. Suppl.” 158/2006.
22. Ryszkowski L.: Ekologiczne zasady kształtowania obszarów rolniczych dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [w:] Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na terenach rolniczych w regionie Wielkopolski. Komisja Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN. 1992.
23. Vought L.B.-M., Dahl J., Pedersen C.J., Lacousiere J.O.: Nutrient Retention in Riparian Ecotones. „Ambio” 23(6)/1994.
24. Zalewski M., Puchalski W., Frankieiwcz P., Bis B.:. Riparian ecotones and fish communities in rivers - intermediate complexity hypotesis. [W:] Cowx I.G. (red.): Rehabilitation of freshwater. Fisheries News Book 1994.
25. Bis B., Krauze K., Bednarek A., Zalewski M.: Ekologiczne podstawy reneturyzacji rzek pod kątem redukcji transportu biopierwiastków do zbiorników zaporowych i wód przybrzeżnych. [w:] Zalewski M. i Wiśniewski R.J. (red.): Zastosowanie biotechnologii ekosystemowych do poprawy jakości wód. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” 18/1997.
26. Bartoszewicz A.: Skład chemiczny wód powierzchniowych zlewni intensywnie użytkowanych rolniczo w warunkach glebowo-klimatycznych Równiny Kościańskiej. „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” 25/1994.
27. Krauze K.: Ecotones: How to diminish nutrie nt transport from lanscapes. [w:] Zalewski M., Wagner-Lotkowska I. (red.): Integrated Watershed Management - Ecohydrology & Phytotechnology - Manual. UNESCO 2004.
28. Tilman D.: Biodiversity: population vs ekosystem stability. Ecology” 77/1996.
29. Kiedrzyńska E., Wagner I., Zalewski M.: Quantification of phosphorus retention efficiency by floodplain vegetation and a management strategy for a eutrophic reservoir restoration. „Ecological Engineering” 33(1)/2008.
30. Naiman R.J., Decamps H., Fournier F.: The role of land/inland water ecotones in landscape management and restoration a proposal for collaborative research. MAB Digest 4. UNESCO. Paryż 1989.
31. Petersen R.C., Petersen L.B.-M., Lacoursiere J.: A building-bloc model for stream restoration. [w:] Boon P.J., Calow P., Petts G.E. (red.): Water, Engineering and Landscape. Water Control and Landscape Transformation in the Modern Period. Belhaven Press. Londyn 1992.
32. Jorgensen S.E., Mioduszewski W., Zdanowicz A., Thornton J.A., Bocian J.: Application of phytotechnologies and freshwater ecosystem management. [w:] Zalewski M. (red.): Guidelines for the Integrated Management of the Watershed - Phytotechnology and Ecohydrology. „UNEP Freshwater Management Series” 5/2002.
33. Schipper L.A., Vojvodić-Vuković M.: Nitrate removal from groundwater using a denitrification wall amended with sawdust: field trials. „J. Environ. Qual.” 27/1998.
34. Schipper L.A., Barkle G.F., Vojvodić-Vuković M.: Maximum Rates of Nitrate Removal in a Denitrification Wall. „J. Environ. Qual.” 34/2005.
35. Schipper L.A., Vojvodić-Vuković M.: Five years of nitrate removal, denitrification and carbon dynamics in a denitrification wall. „Wat. Res.” vol. 35, no. 14/2001.
36. Bednarek A., Ubraniak M., Stolarska M., Zalewski M.: Applying of denitrification wall for ground water protection. „Ecohydrology and Hydrobiology” 2010.
37. Ubraniak M.: Wykorzystanie ścian denitryfikacyjnych do usuwania zanieczyszczeń azotowych. Praca magisterska. Katedra Ekologii Stosowanej. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0051
Identyfikatory