Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0050

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Efekty rekultywacji metodą inaktywacji fosforu w trzech jeziorach Wielkopolski

Autorzy Gołdyn, R.  Kowalczewska-Madura, K.  Kozak, A.  Budzyńska, A.  Podsiadłowski, S.  Dondajewska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dotąd w rekultywacji jezior wykorzystywano kilka metod inaktywacji fosforu. Wymienić tu można zastosowane przez Ripla dawkowanie do osadów dennych związków utleniających (azotan wapnia) oraz wiążących fosfor (roztwór chlorku żelaza), a w przypadku zbyt niskiego pH - dodatkowe podawanie zawiesiny Ca(OH)2 dla podwyższenia pH do optimum dla mikrobiologicznej denitryfikacji. Metodę tę, udoskonaloną przez Wiśniewskiego, dzięki użyciu nowego urządzenia pn. Proteus ostatnio zastosowano na jeziorach Jelonek i Winiary w Gnieźnie.
Słowa kluczowe
PL rekultywacja jezior   inaktywacja fosforu   Wielkopolska   Rusałka   Jezioro Uzarzewskie   Zbiornik Maltański  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2010
Tom nr 10
Strony 74--78
Opis fizyczny (Z. Kom.), Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gołdyn, R.
autor Kowalczewska-Madura, K.
autor Kozak, A.
autor Budzyńska, A.
autor Podsiadłowski, S.
autor Dondajewska, R.
  • Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM, Poznań
Bibliografia
1. Ripl W.: Biochemical oxidation of polluted lake sediment with nitrate - a new restoration method. „Ambio” 5/1976.
2. Wiśniewski R., Ślusarczyk J., Kaliszewski T., Szulczewski A., Nowacki P.: „Proteus”, a new device for application of coagulants directly to sediment during its controlled resuspension. „Verh. Internat. Verein. Limnol.” 30/2010.
3. Wiśniewski R., Nowacki P., Szulczewski A.: Inactivation of phosphorus in three shallow lakes in Poland, using an innovative two-unit device. SIL Congress. Cape Town. 15-20.08.2010.
4. Perrow M.R., Davy A.J.: Handbook of ecological restoration. Cambridge University Press. 2002.
5. Gawrońska H., Lossow K., Grochowska J.: Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie. Edycja - Studio Przygotowawcze Wydawnictw. Olsztyn 2005.
6. Marcinkowski M.J.: Rekultywacja jezior a fosfor. „Ekologia” 6(44)/2007.
7. Łopata M., Gawrońska H.: Effectiveness of the polymictic Lake Głęboczek in Tuchola restoration by the phosphorus inactivation method. „Polish Journal of Natural Sciences” 21/2006.
8. Jaeger D.: Effects of hypolimnetic water aeration and iron-phosphate precipitation on the trophic level of Lake Krupunder. „Hydrobiologia” 275-276/1994.
9. EP1012123B1. Remediation material and remediation process for sediments. European Patent Specification, European Patent Office. Bulletin 10/2007.
10. Ekol-Unicon. Jezioro Klasztorne Małe w Kartuzach - pionierska aplikacja preparatu Phoslock. Seminarium Phoslock na POLECO Poznań. http://ekol-unicon.com.pl/pl/news/551 2007.
11. Kozak A.: Phytoplankton in the restored Maltański Reservoir in the years 2005-2006. „Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.” 4/2007.
12. Kozak A.: Community structure and dynamics of phytoplankton in Lake Uzarzewskie. „Teka Kom. Ochr. Środ. Przyr. - OL PAN” 6/2009.
13. Kozak A., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Podsiadłowski S.: Rekultywacja Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu. [W:] Wiśniewski R., Piotrowiak J. (red.): Ochrona i rekultywacja jezior. Materiały Konferencyjne. PZITS, Toruń 2007.
14. Kozak R., Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Podsiadłowski S.: Rekultywacja Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu w latach 2005-2008. [W:] Malina G. (red.): Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Poznań 2009.
15. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Changes of phosphorus concentration in bottom sediments and in overlying water of two eutrophicated lakes in Wielkopolska Region. „Limnological Review” 7 (4)/2007.
16. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Changes of phosphorus internal loading as a result of lake restoration using iron treatment. [W:] Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D. (red.): Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2. Department of Limnology. University of Gdańsk. Polish Limnological Society. Gdańsk 2008.
17. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Influence of iron treatment on phosphorus internal loading from bottom sediments of the restored lake. „Limnological Review” 8/2008.
18. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Zmiany zasilania wewnętrznego w fosfor z osadów dennych w jeziorze Rusałka pod wpływem zabiegów rekultywacyjnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona”. Augustów 18-20.06.2009.
19. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Seasonal changes of phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake during the restoration process. „Chemia i Inżynieria Środowiska” 2010 (w druku).
20. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R.: Zmienność koncentracji fosforu w Jeziorze Uzarzewskim w latach 2005-2008. 2010 (w druku).
21. Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dondajewska R.: The bottom sediments of Lake Uzarzewskie - the phosphorus source or sink? „Oceanological and Hydrobiological Studies” 39/2010 (w druku).
22. Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Budzyńska A., Domek P., Romanowicz W.: Functioning of hypertrophic Uzarzewskie Lake ecosystem. Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference 2008.
23. Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Budzyńska A., Podsiadłowski S.: Reaction of ecosystem on the restoration measures using iron treatment. [W:] Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D. (red.): Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2. Department of Limnology. University of Gdańsk. Polish Limnological Society. Gdańsk 2008.
24. Gołdyn R., Podsiadłowski S., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Budzyńska A., Domek P., Romanowicz W.: Lake restoration using iron treatment: preliminary results. Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference. 2008.
25. Gołdyn R., Kozak A., Dondajewska R., Głowacka K.: Jakość wody Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu. [W:] Mickiewicz M. (red.): Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego. Wyd. IRS. Olsztyn 2009.
26. Gołdyn R., Podsiadłowski S., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Budzyńska A., Domek P., Romanowicz-Brzozowska W.: Functioning of the Lake Rusałka ecosystem in Poznań (western Poland). „Oceanological and Hydrobiological Studies” 39/2010.
27. Blomqvist P., Pettersson A., Hyenstrand P.: Ammonium-nitrogen: A key regulatory factor causing dominance of non-nitrogen-fixing Cyanobacteria in aquatic systems. „Arch. Hydrobiol.” 132/1994.
28. Søndergaard M., Wolter K.D., Ripl W.: Chemical treatment of water and sediments with special references to lakes. Handbook of ecological restoration. Vol. 1. Perrow M.R., Davy A.J.: Handbook of ecological restoration. Cambridge University Press 2002.
29. Kawecka B., Eloranta P.V.: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN. Warszawa 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0050
Identyfikatory