Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0049

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Bilans wodny i głównych pierwiastków biogenicznych

Autorzy Bańkowska, A.  Popek, Z.  Wasilewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jezioro Zdworskie jest największym zbiornikiem Pojezierza Łąckiego i całego Mazowsza. Małe zasoby wodne zlewni tego akwenu powodowały w przeszłości trudności ze stabilnym utrzymaniem w nim poziomu wody. Ponadto susza, która nawiedziła rejon Kotliny Płockiej w 2003 r., wywołała szereg negatywnych konsekwencji ekologicznych.
Słowa kluczowe
PL Jezioro Zdworskie   rekultywacja   monitoring ilości i jakości wód  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2010
Tom nr 10
Strony 69--74
Opis fizyczny (Z. Kom.), Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bańkowska, A.
autor Popek, Z.
autor Wasilewicz, M.
  • Katedra Inżynierii Wodnej, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
1. Bańkowska A., Wasilewicz M.: Przegląd działań realizowanych w celu poprawy stanu Jeziora Zdworskiego. „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 1(39)/2008.
2. Kawałczewska J.: Narodziny inicjatywy społecznej. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
3. Bańkowska A.: Jakość wód i właściwości osadów dennych jezior Pojezierza Łąckiego. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
4. Popek Z.: Działania zwiększające dopływ do jezior. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
5. Popek Z.: Działania zmierzające do stabilizacji poziomu wód w jeziorach. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
6. Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla Doliny Wielkiej Strugi. Zakład Badań i Robót Inżynieryjnych GEOBAD. Słupno 2006 (maszynopis).
7. Jędryka E., Maciejewski S.: Rekultywacja Jeziora Zdworskiego. Część 2 - Możliwości rekultywacji. „Wiadomości melioracyjne i łąkarskie” t. 50, nr 2/2007.
8. Wiśniewski R.: Działania skierowane na bezpieczne usuwanie osadów. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
9. Wiśniewski R.: Inaktywacja fosforu nagromadzonego w osadach. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
10. Maciejewski S.: Wykaszanie nadmiaru trzciny wraz z usunięciem biomasy poza ekosystem. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
11. Maciejewski S.: Zastosowanie fitobarier. [W:] Nasiadko J., Kawałczewska J., Wiśniewski R., Popek Z., Lenart W., Maciejewski S. (red.): O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Płock 2009.
12. Popek Z., Wasilewicz M., Bańkowska A.: Monitoring jakości i ilości wód zasilających Jezioro Zdworskie. Sprawozdanie końcowe. Raport opracowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Płocku. Warszawa 2008 (niepublikowany).
13. Popek Z., Wasilewicz M., Bańkowska A.: Monitoring jakości i ilości wód zasilających Jezioro Zdworskie. Sprawozdanie końcowe. Raport opracowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. Warszawa 2009 (niepublikowany).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0049
Identyfikatory