Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0001-0075

Czasopismo

Odlewnictwo - Nauka i Praktyka

Tytuł artykułu

Analiza zużycia narzędzi medycznych pokrytych powłokami

Autorzy Biel-Gołaska, M.  Kalemba, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the wear of medical tools with protective coatings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Narzędzia medyczne ulegają zniszczeniu nie tylko w wyniku ich użytkowania, lecz przede wszystkim podczas procesu sterylizacji oraz dezynfekcji. W celu zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej, polepszenia zgodności biologicznej oraz odporności na korozję podjęto próbę wytworzenia powłok na próbkach z trzech gatunków stali, przeznaczonych na narzędzia medyczne: stali X15Crl3, X20Cr13 orazX45Cr13. Zastosowano powłoki z azotku tytanu TiN oraz glinoazotku tytanu TiAlN naniesione metodą PAPVD (Plasma Assisted Physical Vapour Deposition). Otrzymane powłoki poddano różnego typu badaniom, takim jak: badania adhezji i właściwości mikromechanicznych, odporności na korozję, biozgodności, chropowatości powierzchni, obserwacjom metalograficznym oraz badaniom eksploatacyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki tych badań.
EN Medical tools suffer destruction not only as a result of their operational use, but first of ail during the processes of their sterilization and disinfection. In order to increase their service life, to improve biocompatibility and their corrosion resistance, an attempt was made to manufacture coatings on specimens of three steel grades: X15Cr13, X20Cr13 and X45Cr13, designed for medical tools. Titanium nitride TiN coatings and titanium alumino-nitride TiAlN coatings spread by means of Plasma Assisted Physical Vapour Deposition method were applied. The obtained coatings were subjected to various types of tests, such as: adhesion tests, tests of micromechanical properties, corrosion resistance, biocompatibility, surface roughness, metallographic observations and operational examinations. In the paper some chosen results of these tests have been presented.
Słowa kluczowe
PL narzędzia medyczne   powłoka TiN   powłoka TiAIN   metoda PAPVD   eksploatacja   adhezja   odporność na korozję   biozgodność   chropowatość   badania metalograficzne  
EN medical tools   TiN coating   TiAIN coating   PAPVD technology   wear resistance   adhesion   corrosion resistance   biocompatibility   surface roughness   metallographic observations  
Wydawca Instytut Odlewnictwa
Czasopismo Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
Rocznik 2006
Tom R. 8, nr 5-6
Strony 17--26
Opis fizyczny Bibliogr.14 poz.
Twórcy
autor Biel-Gołaska, M.
autor Kalemba, I.
  • Instytut Odlewnictwa, Kraków
Bibliografia
1. http://www.historyofscience.com
2. Szumowski W.; Historia medycyny. Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994.
3. http://www.resmedica.pl/vademecum.html
4. Dyner M., Woszczyna Z., Dyner M.: Nowoczesne technologie i materiały stosowane na narzędzia medyczne.
5. Rowiński W., Dziak A.: Chirurgia dla pielęgniarek. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.
6. Marciniak J.: Biomateriały. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
7. Burakowski I., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
8. Burakowski I: Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
9. Precht W.: Współczesne trendy w technologii uszlachetniania powierzchni. Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Koszalin 1992.
10. Młynarczyk A., Jakubowski J.: Obróbka powierzchniowa i powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
11. Biel Gołaska M., Radzikowska J., Warmuzek M., Żuczek R., Rajchel B., Zimowski S.: Uszlachetnianie powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną. Praca naukowo-badawcza Instytutu Odlewnictwa, Kraków 2004.
12. Biel Gołaska M. i in.: Modyfikacja powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną. Inżynieria Biomateriałów, 2006, nr 56-57, s. 1-11.
13. Solski. P: Zużycie cierne metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
14. Czajkowska B. i in.: Oddziaływanie fibroblastów, osteoblastów i makrofagów z chirurgicznymi siatkami polipropylenowymi. Inżynieria Biomateriałów, 2002, nr 23-25, s. 42-43.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0001-0075
Identyfikatory