PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Progress in the field of olefin polymerization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie obszernego przeglądu literatury omówiono rozwój katalizatorów metaloorganicznych stosowanych w procesie polimeryzacji olefin z uwzględnieniem najnowszych badań w tym zakresie. Przedstawiono możliwości otrzymywania z ich udziałem produktów o różnej strukturze i właściwościach. Na tle postępu w technologii otrzymywania poliolefin scharakteryzowano wyniki najnowszych prac zespołu opolskiego, od wielu lat biorącego aktywny udział w badaniach nad opracowaniem i oceną właściwości katalitycznych kolejnych, nowych grup metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin. Szczególną uwagę poświęcono katalizatorom zaliczanym do grupy układów postmetalocenowych z ligandami salenowymi lub fenoksy-iminowymi. Opisano wpływ składu układu katalitycznego, w tym także struktury liganda/ligandów, typu metalu centralnego w kompleksie oraz rodzaju glinoorganicznego aktywatora na jego aktywność w polimeryzacji etylenu i na właściwości otrzymywanego produktu polimeryzacji.
EN
Based on an extensive review of the literature, the progress made so far in the application of organometalic catalysts in the polymerization of olefins, taking into special consideration the most recent research in this field has been presented. The possibilities of obtaining by this method polyolefins of various structures and properties have also been explored. In accordance with the state-of-art in the technology of polyolefin production, the results of the most recent research in Opole, an active center in this field, development and evaluation of the catalytic properties of novel organometalic catalysts have been presented. Special attention was devoted to catalysts derived from the postmetallocene system group such as complexes with salene-type or bis(phenoxy-imine) ligands and bis(phenoxy-imine) complexes (Tables 1—4). The influence of the composition, especially the ligand structures (Fig. 3), the central metal in complexes and the type of organoaluminium activators (Fig. 2) on catalyst system activity in the polymerization of ethylene as well as on the properties of the obtained polymerization product (Fig. 4) was evaluated.
Czasopismo
Rocznik
Strony
511--520
Opis fizyczny
Bibliogr. 69 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Severn J. R., Chadwick J. C., Duchateau R., Friederichs N.: Chem. Rev. 2005, 105, 4073.
 • [2] Zieliński T., Kaczmarek M.: Tworzywa Sztuczne i Chemia 2008, nr 1, http://www.tworzywa.com.pl/artykuly_naukowe/artykuly_naukowe.asp?ID=4586
 • [3] Czaja K.: "Poliolefiny", WNT, Warszawa 2005.
 • [4] Pat. GB 471 590 (1936).
 • [5] Böhm L. L.: Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5010.
 • [6] Pat. USA 2 825 721 (1958).
 • [7] Ziegler K., Holzkamp E., Breil H., Martin H.: Angew. Chem. 1955, 67, 541.
 • [8] (a) Natta G., Pino P., Corradini P., Danusso F., Mantica E., Mazzanti G., Moraglio.: J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 1708; (b) Natta G.: Angew. Chem. 1956, 68, 393.
 • [9] Galli P., Vecellio G.: Prog. Polym. Sci. 2001, 26, 1287.
 • [10] Czaja K.: Przem. Chem. 2008, 87, 681.
 • [11] Breslow D. S., Newburg N. R.: J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 5072.
 • [12] Sinn H. J., Kaminsky W., Wollmer H. J., Woldt R.: Angew. Chem. Int. Ed. Eng. 1980, 19, 390.
 • [13] Ewen J. A. w: "Metallocene-based Polyolefins" (red. Scheirs J., Kaminsky W.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2000, str. 3.
 • [14] Wild J. K. G., Zsolnai L., Huttner G., Brintzinger H. H.: J. Organomet. Chem. 1982, 232, 233.
 • [15] Ewen J. A.: J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 6355.
 • [16] Hamielec A., Soares J. B. P.: Prog. Polym. Sci. 1996, 21, 651.
 • [17] Chien J. C. W. w: "Metallocene-based Polyolefins" (red. Scheirs J., Kaminsky W.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2000, str. 173.
 • [18] Hlatky G. G. w: "Metallocene-based Polyolefins" (red. Scheirs J., Kaminsky W.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2000, str. 201.
 • [19] Hlatky G. G.: Chem. Rev. 2000, 100, 1347.
 • [20] Ochędzan-Siodłak W., Nowakowska M., Wasielewski M. w: "Metalorganic Catalysts for Synthesis and Polymerization" (red. Kaminsky W.), Springer Verlag, Berlin 1999, str. 426.
 • [21] Nowakowska M., Ochędzan-Siodłak W., Kordowska M.: Polimery 2000, 45, 323.
 • [22] Korach Ł., Czaja K.: Polym. Bull. 2001, 46, 67.
 • [23] Białek M., Czaja K., Utrata A.: Polimery 2002, 47, 59.
 • [24] Czaja K., Sacher B., Białek M.: J. Thermal. Anal. Calorim. 2002, 67, 547.
 • [25] Białek M., Czaja K., Sacher-Majewska B.: Polimery 2003, 48, 645.
 • [26] Ochędzan-Siodłak W., Nowakowska M.: Eur. Polym. J. 2004, 40, 839.
 • [27] Czaja K., Białek M., Utrata A.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2004, 42, 2512.
 • [28] Ochędzan-Siodłak W., Nowakowska M.: Eur. Polym. J. 2005, 41, 941.
 • [29] Bialek M., Czaja K., Reszka A.: J. Polym. Sci. Part A. Polym. Chem. 2005, 43, 5562.
 • [30] Białek M., Czaja K., Sacher-Majewska B.: Thermochim. Acta 2005, 429, 149.
 • [31] Białek M., Czaja K.: Macromol. Chem. Phys. 2006, 207, 1651.
 • [32] Britovsek G. J. P., Gibson V. C., Wass D. F.: Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 28.
 • [33] Brookhart M., DeSimone J. M., Grant B. E., Tanner M. J.: Macromolecules 1995, 28, 5378.
 • [34] Johnson L. K., Killian C. M., Brookhart M.: J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 6414.
 • [35] Johnson L. K., Mecking S., Brookhart M.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 267.
 • [36] Killian C. M., Tempel D. J., Johnson L. K., Brookhart M.: J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 11664.
 • [37] "Late Transition Metal Polymerization Catalysts" (red. Rieger B., Saunders Baugh L., Kacker S., Striegler S.), Wiley-VCh Verlag GmbH & Co., Weinheim, 2003.
 • [38] Ittel S. D., Johnson L. K., Brookhart M.: Chem. Rev. 2000, 100, 1169.
 • [39] Gibson V. C., Spitzmesser S. K.: Chem. Rev. 2003, 103, 283.
 • [40] Matusi S., Fujita T.: Catal. Today 2001, 66, 63.
 • [41] Makio H., Kashiwa N., Fujita T.: Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 1.
 • [42] Bryliakov K. P.: Russ. Chem. Rev. 2007, 76, 253.
 • [43] Srinivasan K., Milhaud P., Kochi J. K.: J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 2309.
 • [44] Pałucki M., Hanson P., Jacobsen E. N.: Tetrahedron Lett. 1992, 33, 7111.
 • [45] Wu M. H., Jacobsen E. N.: Tetrahedron Lett. 1997, 38, 1693.
 • [46] Tokunaga M., Larrow J. F., Kakiuchi F., Jacobsen E. N.: Science 1997, 277, 936.
 • [47] Schaus S. E., Branalt J., Jacobsen E. N.: J. Org. Chem. 1998, 63, 403.
 • [48] Ready J. M., Jacobsen E. N.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 6086.
 • [49] Myers J. K., Jacobsen E. N.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 8959.
 • [50] Nakano T., Tamada D., Miyazaki J., Kakiuchi K., Okamoto Y.: Macromolecules 2000, 33, 1489.
 • [51] Bukowski W.: "Salenowe kompleksy metali w katalizie", wykład prezentowany na Wydziale Chemii UO, 2004.
 • [52] Venkataramanan N. S., Kuppuraj G., Rajagopal S.: Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1249.
 • [53] Kim I., Ha Y. S., Zhang D. F., Ha C., Li U.: Macromol. Rapid Commun. 2004, 25, 1319.
 • [54] Kwag G., Jang Y., Lee H.: Polym. J. 1999, 31, 1274.
 • [55] Borkar S., Saxena P. K.: Polym. Bull. 2000, 44, 167.
 • [56] Endo K., Kitagawa T., Nakatani K.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2006, 44, 4088.
 • [57] Ban H., Kase T., Murata M.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2001, 39, 3733.
 • [58] Wang M., Zhu H., Jin K., Dai D., Sun L.: J. Catal. 2003, 220, 392.
 • [59] Zhu H., Wang M., Ma C., Li B., Chen C., Sun L.: J. Org. Chem. 2005, 690, 3929.
 • [60] Huang J., Lian B., Young L., Qian Y.: Inorg. Chem. Commun. 2001, 4, 392.
 • [61] Białek M., Czaja K.: Polimery 2008, 53, 364.
 • [62] Białek M., Czaja K.: J. Polym. Sci: Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 6940.
 • [63] Białek M., Czaja K., Szydło E.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 565.
 • [64] Gleń A., Białek M., Czaja K.: Polimery 2009, 54, 712.
 • [65] Krasuska A., Białek M., Czaja K.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2011, 49, w druku.
 • [66] Białek M., Pietruszka A.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 3480.
 • [67] Białek M., Garłowska A., Liboska O.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 4811.
 • [68] Białek M., Pietruszka A.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 6693.
 • [69] Białek M., Liboska O.: J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 471.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0008-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.