PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obecność kadmu i ołowiu w warzywach i zbożach pochodzących z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Presence of cadmium and lead in vegetables and crops from conventional and organic cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ze względu na szerokie zastosowanie metali ciężkich, są one powszechnymi zanieczyszczeniami ekosystemu i często mogą znajdować się w żywności pochodzenia roślinnego. Najbardziej skażone są rośliny uprawiane na terenach uprzemysłowionych, w miejskich ogródkach działkowych oraz w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Rolnictwo ekologiczne zostało uznane za jedno z potencjalnych rozwiązań mających na celu produkcję żywności o niskim stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Celem pracy było określenie poziomu kadmu i ołowiu w wybranych surowcach roślinnych pochodzących z różnych upraw: konwencjonalnej i ekologicznej. Materiał badany stanowiły próbki ziaren zbóż: pszenicy i jęczmienia oraz warzyw: kapusty i marchwi. Stężenie kadmu i ołowiu w badanych surowcach roślinnych określano metodą atomowej spektometrii absorpcyjnej (AAS) z atomizacją płomieniową (flame ASA). Analizując wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą zawartość obu metali w surowcach roślinnych pochodzących z gospodarstw stosujących konwencjonalne metody produkcji. W ziarnach zbóż wyprodukowanych przy użyciu nawozów mineralnych i pestycydów zawartość ołowiu (1,97mg/kg, 1,20mg/kg) była kilkakrotnie wyższa od zawartości kadmu (0,37 mg/kg, 0,18 mg/kg). Poziom ołowiu w ziarnach pszenicy uprawianej metodami ekologicznymi był niski (0,07 mg/kg). W ziarnach jęczmienia stwierdzono 0,38 mg/kg ołowiu, natomiast nie wykryto obecności kadmu. Podobnie w badanych próbkach marchwi i kapusty uprawianych metodą konwencjonalną średnie poziomy zanieczyszczeń ołowiem (0,98 mg/kg, 0,65 mg/kg) były wyższe od zanieczyszczeń kadmem (0,37mg/kg, 0,24 mg/kg) i znacznie przewyższały zanieczyszczenia takich samych warzyw uprawianych w gospodarstwach ekologicznych (0,03 mg/kg, 0,02 mg/kg). Stosowanie zasad rolnictwa ekologicznego w produkcji zbóż i warzyw ogranicza stopień zanieczyszczeń żywności metalami ciężkimi, które zagrażają zdrowiu człowieka.
EN
Due to the extensive use of heavy metals, they are a common type of environmental pollution and may be found in foods of plant origin. The most contaminated plants are those grown in industrialized areas, in urban allotment gardens and close to roads with heavy traffic. Organic farming has been recognized as one of the potential solutions to food production with a low degree of heavy metal contamination. The aim of this work was to determine the level of cadmium and lead in selected vegetables coming from different forms of cultivation: conventional and organic. Materials and methods: The material tested consisted of samples of crop seed: wheat and barley; and vegetable seed: cabbage and carrots. The concentration of cadmium and lead in the items tested was determined by flame atomic absorption spectroscopy. Results: Analysis of the test results revealed a higher content of both metals in crops and vegetables from conventional cultivation. In crop seed produced with the use of mineral fertilizers and pesticides, the content of lead (1.97 mg/kg, 1.20mg/kg) was occasionally higher than the content of cadmium (0.37mg/kg, 0.l8mg/kg). The level of lead in wheat seeds from organic cultivation was low (0.07mg/kg). In barley seeds, 0.38mg/kg of lead was detected, but there was no presence of cadmium. Likewise, in the tested samples of carrots and cabbage from conventional farming, the average levels of lead contamination (0.98mg/kg, 0.65mg/kg) were higher than cadmium contamination (0.37mg/kg, 0.24mg/kg) and significantly outnumbered that in the same vegetables from organic cultivation (0.03mg/kg, 0.02mg/kg). Conclusion: Application of the rules of organic cultivation in the production of grain crops and vegetables reduces the level of heavy metal contamination in food which is dangerous to human health.
Rocznik
Strony
18--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Katedra Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Akpan S. B., Udoh E. J., Bassey E. E., Inya-agha C, Udo F. J.: Analysis of Resource Producthdty and the Level of Fertilizer - Manure Substitution Among Vegetable Farmers in the Southern Region of Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2012; 3 (2): 35-46.
 • [2] Andersen O., Nielsen I. B., Nordberg G. F.: Nutritional interactions in intestinal cadmium uptake-possibilities for risk reduction. Biometals. 2004; 17,5:543-547.
 • [3] Berg T., Licht D.: International legislation on trace elements as contaminants in food: a review. Food Addit. Contain. 2002; 19:916-927.
 • [4] Bosiacki M.: The lead and cadmium content in edible parts of vegetables sold in the area of city of Poznań. Rocz. AR Pozn. 2007; CCCLXXXIII, Ogrodn. 41:427-432.
 • [5] Carvalho F. P.: Agriculture, pesticides, food security and food safety, Enviromental Science and Policy. 2006; 9:685-692.
 • [6] Godt J., Scheidig F., Grosse-Siestrup C, Esche V., Brandenburg P., Reich A., Groneberg D. A.: The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2006; 1:22.
 • [7] Hellstrom L., Elinder C.G., Dahlberg B., Lundberg M., Jarup L., Persson B.: Cadmium and end-stage renal disease. Am J Kidney Dis. 2001; 38:1001-1008.
 • [8] IPCS (International Programme On Chemical Safety). Cadmium. Environmental Health Criteria 134. Geneva, World Health Organization. Available: http://www.inchem.org/ documents/ehc/ehc/ehc,134, htm, 2004.
 • [9] Johnson M.D., Kenney N., Stoica A., Hilakivi-Clarke L., Singh B., Chepko G.: Cadmium mimics the in rive effects of estrogen in the uterus and mammary gland. Nat. Med. 2003; 9:1081-1084.
 • [10] Liang J., Chen C., Song X., Han Y., Liang Z.: Assessment of heavy metal pollution in soil and plants from dunhua sewage irrigation area. International Journal of Electrochemical Science. 2011; 6:5314-5324.
 • [11] Lyon T.D., Patriarca M., Howatson G., Fleming P.J., Blair P.S., F Eli G.S.: Age dependence of potentially toxic elements (Sb, Cd, Pb, AB) in human liver tissue from paediatric subjects. J. Environ. Monit. 2002; 4:1034-1039.
 • [12] Nasreddine L., Parent-Massin D.: Food contamination by metals and pesticides in the European Union. Should we worry? Toxicol. Lett. 2002; 127:29-41.
 • [13] Ramadan M. A. E., Al-Ashkar E. A.: The Effect of Different Fertilizers on the Heavy Metals in Soil and Tomato Plant. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2006; 1 (3): 300-306.
 • [14] Smirjakowa S., Ondrasevicova O., KaskovaA., Lakticova K.: The effect of cadmium and lead pollution on human and animal health. Folia Veterinaria. 2005; 49, 3, Supplementum: 531-532.
 • [15] Tahronen R., Kumpulainen J.: Lead and cadmium in some barriers and vegetables on the Finnish market in 1991-1993. Food Addit. Contam. 1995; 12,2:263-279.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0025-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.