PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Powierzchnia budynków zagrodowych oraz uzbrojenie techniczne gospodarstw agroturystycznych regionu siedleckiego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The surface area of inclosure facilities as well as the technical fittings of agrotourist farms in Siedlce region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było przedstawienie zasobów materialnych gospodarstw agroturystycznych regionu siedleckiego oraz dokonanie ich rankingu w ujęciu powiatowym, z wykorzystaniem syntetycznych mierników porównawczych. Badaniami objęto 87 gospodarstw rolnych prowadzących działalność turystyczną w latach 2007-2008, na terenie następujących powiatów: sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego, łosickiego, garwolińskiego i mińskim. Do właścicieli gospodarstw skierowano kwestionariusz ankiety zawierający 18 pytań, dotyczących danych o zabudowie zagrodowej i wyposażenia gospodarstwa. Uzyskane dane ujęto w trzy działy badawcze powstałe z 14 zmiennych diagnostycznych o charakterze stymulant. Następnie wyliczono taksonomiczne mierniki syntetyczne i na ich podstawie utworzono ranking powiatów w poszczególnych działach i sferze. W większości rankingów obrazujących poziom zasobności środków materialnych, w postaci wielkości budynków zagrodowych i posiadanych środków technicznych, na czołowych miejscach plasowały się gospodarstwa agroturystyczne powiatu węgrowskiego, siedleckiego i łosickiego. Natomiast najsłabiej wyposażone pod tym względem były gospodarstwa w powiecie garwolińskim i mińskim.
EN
The aim of the paper was to provide material resources that agrotourist farms in Siedlce region are supplied with and to rank them in terms of the county, with use of synthetic measures of comparison. The scope of research included 87 agrotourist farms operating in the years 2006 and 2007, in six of the following counties: Sokolow, Siedlce, Węgrów, Łosice, Garwolin and Mińsk. The local farm owners completed a survey form with 18 questions related to farm inclosure facilities and farm equipment. The obtained data is enclosed in three research units created from 14 diagnostic variables, stimulants in character. Then the taxonomic synthetic measures were calculated, and on this basis, counties rankings in particular units and spheres were created. In the majority of charts illustrating the level of affluence of material resources existing in the form of the size of inclosure facilities and available technical resources, agrotourist farms operating in the counties of Węgrów, Siedlce and Łosice are at the top of ranking. However, farms in the county Garwolin and Mińsk are the least equipped in this respect.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, laki@uph.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Adamowicz M.: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. [W]: Strategie rozwoju lokalnego, t. I. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: Wyd. SGGW, 2006: 16-23.
 • [2] Bombik A., Marciniuk-Kluska A.: Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 2010, 9 (1): 29-27.
 • [3] Kożuchowska B.: Zagroda wiejska jako miejsce realizacji działalności agroturystycznej. [W]: Agroturystyka. Pod red. U. Świetlikowska. Warszawa: Wyd. FAPA, 2000: 106-109.
 • [4] Leśniak-Moczuk K.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu. [W]: Agroturystyka – moda czy potrzeba? Pod red. G. A. Ciepiela, J. Sosnowski, Monografie, wyd. AP w Siedlcach, 2007, nr 80: 171-179.
 • [5] Informator: Mazowsze – Agroturystyka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 2005/2006: 11.
 • [6] Rocznik Statystyczny. Rolnictwo GUS, 2010: 119-127.
 • [7] Sosnowski J., Ciepiela G.A.: Financial result analysis of agrotouristic farms activities in Siedlce region. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 2011, 10 (1): 97-108.
 • [8] Szewczyk J.: Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w Małopolsce. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 2010, 9 (1): 105-111.
 • [9] Wawrzynek J.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2007: 37.
 • [10] Witkowska-Dąbrowska M.: Metoda określania potencjału turystycznego gmin. [W]: Turystyka w rozwoju lokalnym. Pod red. I. Sikorska-Wolak. Warszawa: Wyd. SGGW, 2004: 168-176.
 • [11] Woch E., Gołub G.: Gospodarstwa agroturystyczne w Klepaczewie jako przykład dobrego produktu turystycznego. [W:] Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Pod red. M. Jalinik, wyd. Politechnika Białostocka, 2005: 88-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0017-0085
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.