Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR5-0001-0621

Czasopismo

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

Tytuł artykułu

Określenie warunków regulacji wydajności procesu wielkopiecowego poprzez zmianę intensywności spalania koksu

Autorzy Misiun, T.  Niesler, M. 
Treść / Zawartość http://www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?wid=19
Warianty tytułu
EN Determination of blast-furnace process efficiency control conditions by changing coke combustion intensity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalania koksu o 8,6%.
EN The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrogen in a gas mixture reduced the coke combustion rate by 8.6%.
Słowa kluczowe
PL proces wielkopiecowy   koks  
EN blast-furnace process   coke  
Wydawca Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Czasopismo Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
Rocznik 2004
Tom T. 56, nr 3
Strony 38--39
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Misiun, T.
  • Instytut Metalurgii Żelaza
autor Niesler, M.
  • Instytut Metalurgii Żelaza
Bibliografia
1. Jarosziewskij S.Ł., Szkljar W.S., Babich A.I.: „ O wpływie teoretycznej temperatury spalania na efektywność pracy wielkiego pieca”, Izwiestija Wysszich Ucziebnych Zawiedienii Cziernaja Mietałłurgija 11 i 12, 1993 r, s. 9-11.
2. Lepiło N.N., Szur A.B.: „Analityczne badania wpływu parametrów kombinowanego dmuchu na wskaźniki procesu wielkopiecowego”. Izwiestija Wysszich Ucziebnych Zawiedienij Cziernaja Mietałłurgija 3, 1997 r s. 80.
3. Jusfin Ju S., Puchow A.P., Sysojew N.P., Cziernousow P.I.: „Efektywność procesu wielkopiecowego przy zmiennym udziale tlenu w dmuchu” Stal Nr 3, 1992 r, s. 4-7.
4. Dyszliewicz I.I., Pliskanowskij S.T., Prichodko Ju A., Naboka W.I., Kowalienko W.W.: „Wyniki zastosowania technicznego azotu w dmuchu wielkiego pieca w celu oszczędzania koksu”, Stal nr 2, 1998 r, s. 5-8.
5. Sawamura A., Sugidzaki T.: J. Iron and Steel Jap. 1977, V.63. nr 11. P.28.
6. Wasjura G.G., Bokłagow S.G., Szubrawyj N.S., Dorofiejew W.N.: „Określenie parametrów procesu wielkopiecowego przy pracy na dmuchu wzbogacanym w azot”. Mietałłurgiczieskaja i gornorudnaja promyszliennost, nr 1 (171) 1994 r, s. 1-2.
7. Niesler M., Misiun T., Stecko J.: Komputerowy program do obliczania bilansu materiałowego, kosztów wsadu i jednostkowego zużycia koksu na podstawie bilansu cieplnego wielkiego pieca. Sprawozdanie IMŻ, grudzień 2001 (niepublikowane).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR5-0001-0621
Identyfikatory