Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR5-0001-0618

Czasopismo

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

Tytuł artykułu

Próby nad intensyfikacją zwilżania pyłów spiekalniczych w celu zwiększenia skuteczności ich zatapiania

Autorzy Kozik, C. 
Treść / Zawartość http://www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?wid=19
Warianty tytułu
EN Tests on intensification of dampening sintering dusts to improve their embedding efficiency
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i prób modelowych, przedstawiono koncepcję wyeliminowania uciążliwej fazy pianowej powstającej podczas zatapiania pyłów z taśm spiekalniczych Huty Katowice. Dla zabezpieczenia właściwych warunków ruchowych zaproponowano dwie alternatywne metody polegające na chemicznej preparacji układu, lub zaadoptowaniu mieszarek przepływowych typuMS, stosowanych do wytwarzania suspensji na bazie popiołów lotnych z energetyki przemysłowej.
EN On the basis of examination and model tests the concept for elimination of bothersome vertical foaming phase occurring when embedding dusts from the Huta Katowice sinter belts is presented. In order to provide correct technical operating conditions two alternative methods were proposed - chemical preparation o f the system and adaptation of MS flow mixers used inproduction of suspensions based on fly ashes from industrial power engineering.
Słowa kluczowe
PL Huta Katowice   hutnictwo   popiół   pył   zatapianie  
EN Huta Katowice   dust   fly ashes  
Wydawca Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Czasopismo Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
Rocznik 2004
Tom T. 56, nr 3
Strony 15--23
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Kozik, C.
  • Instytut Metalurgii Żelaza
Bibliografia
1. Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control, Official Journal L 257, 10/10/1996, p. 0026-0040.
2. Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, Internet: http://eippcb.jrc.es, March, 2000.
3. Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry, Internet: http://eippcb.jrc.es, December, 2001.
4. Żebrok J. i inni: Intensyfikacja procesu spiekania celem ograniczenia ilości pracujących taśm o powierzchni powyżej 300 m2, Prace IMŻ, Nr 9, 2003, s. 3-18.
5. Skowronek R. i inni: Modernizacja taśm spiekalniczych i jej wpływ na zużycie mediów energetycznych, XX Konferencja Naukowo-Techniczna Huty Katowice S.A. Rogoźnik, 10. 2000, s. 194-199.
6. Kapała J., Klejnowski K.: Najlepsze dostępne technologie (BAT) w krajowym hutnictwie żelaza i stali oraz w krajach Unii Europejskiej, XX Konferencja Naukowo-Techniczna Huty Katowice S.A., Rogoźnik, 10, 2000, s. 15-24.
7. Wyciąg z raportów Zakładu Wielkopiecowego Huty Katowice za okres 01-03. 2004.
8. Kozik C.: Opracowanie metody ograniczenia zawartości chlorków w żużlu wielkopiecowym, Sprawozdanie IMŻ Nr B-01097/BS/2000, Gliwice, 2001 (niepublikowane).
9. Encyklopedia Techniki, Chemia, WNT, Warszawa, 1972, s.172, 259, 260, 450, 451, 807, 808, 812.
10. Materiały informacyjne firmy Giulini Chemie, 1994.
11. Materiały informacyjne firmy Allied Colloids, 1999.
12. Materiały informacyjne Fabryki Elektrofiltrów ELWO Sp. z o.o., 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR5-0001-0618
Identyfikatory