Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0070-0027

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Efficiency analysis of an automatic water treatment system

Autorzy Tomasik, M.  Juszka, H.  Lis, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza skuteczności działania automatycznego systemu uzdatniania wody
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents efficiency analysis of the water treatment controlling system. Introduction sets forth issues concerning this process, various options of its realization depending on the water origin and purpose of its use. Measures were taken within experimental research in the water treatment station and it included: measures of the size of water uptake in pH function, chlorine content and absolute conductivity. Then, correlations between particular examined parameters were determined and necessity of including them in the automatic control process was indicated. Mathematical models in the form of regression equations, which enable optimal performance of the water treatment process were developed.
PL Przedstawiono analizę skuteczności systemu sterowania procesem uzdatniania wody. We wstępie wskazano na problematykę tego procesu, przedstawiono różne warianty jego realizacji w zależności od pochodzenia i przeznaczenia wody. W ramach badań doświadczalnych wykonano pomiary w stacji uzdatniania wody, na które składały się pomiary: wielkości poboru wody w funkcji pH, zawartości chloru, przewodności bezwzględnej. Następnie określono korelacje pomiędzy poszczególnymi badanymi parametrami i wskazano konieczność uwzględnienia ich w procesie automatycznego sterowania. Na podstawie analizy opracowano modele matematyczne w formie równań regresji, umożliwiające optymalne prowadzenie procesu uzdatniania wody.
Słowa kluczowe
PL sterowanie automatyczne   uzdatnianie wody  
EN automatic control   water treatment  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 4, t. 2
Strony 165--173
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tomasik, M.
autor Juszka, H.
autor Lis, S.
  • Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Marcin.Tomasik@ur.krakow.pl
Bibliografia
Bodzek M., Konieczny, K. (2005): Ultrafiltracja wspomagana koagulacja jako nowa metoda uzdatniania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 12(3), 67-81.
Bodzek M., Konieczny K. (2006): Procesy membranowe w uzdatnianiu wody. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 9(2), 129-159.
Cygański A. (1995): Metody elektroanalityczne. WNT, Warszawa, ISBN 83-204-1876-3 10.
Denczew S. (2001): Podwójny aspekt bezpieczeństwa w układach dystrybucji wody. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych” Zakopane-Kościelisko. PZiTS Kraków.
Denczew S. (2002): O bezpieczeństwie systemów zaopatrzenia w wodę w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. Gospodarka Wodna, 3, 25-28.
Górski J. (2010): Jakość wód podziemnych i jej zmiany w warunkach eksploatacji ujęć. Technologia wody. Wyd. Seidel-Przywecki, (2), 10-14.
Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H. (1993): Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Wyd. Arkady, Warszawa, ISBN 83-213-3638-8.
Lubowiecka T. Wieczysty A. Bednarczyk T. (1995): O potrzebie wprowadzenia probabilistycznych metod badania i projektowania systemów zaopatrzenia w wodę. Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Aktualne problemy badawcze, projektowe i eksploatacyjne wodociągów i kanalizacji”. Wydawca Przedsiębiorstwo INSTAL-compakt Sp. z o.o. Kraków.
Nawrocki J., Biłozor S. (2000): Uzdatnianie wody, Wyd. PWN, Warszawa, ISBN 83-01-13207-8.
Szpindor A. (1998): Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Ochrona Środowiska, 6, 33-40.
Wieczysty A. (1990): Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. T.1. Teoria niezawodności i jej zastosowanie. Cz. I. Skrypt dla przedmiotu: Optymalizacja systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wydawnictwo PK, Kraków, ISBN 62-192-3628-6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0070-0027
Identyfikatory